Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fluglarvsangrepp hos kanin

  Kanin

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Fluglarvsangrepp (myiasis) förekommer hos kaniner världen över. Flugorna lägger ägg i huden på kaninerna och larver kläcks så lite som 12 timmar senare. Larverna har olika utvecklingsstadium och efter tre dagar har larverna utvecklats till stadier som vandrar genom huden och orsakar skador. Fluglarvsangrepp kan vara primära vilket betyder att flugorna lägger ägg i nedsmutsad päls och att larverna sedan går igenom intakt hud. Exempel på flugarter som orsakar primära angrepp är spyflugor (Calliphoridae). Vid sekundära fluglarvsangrepp lägger flugorna ägg i skadad hud.

  Eftersom luftfuktigheten måste vara minst 60 procent och temperaturen minst 9–11°C förekommer inte fluglarvsangrepp under vintern.

  Symptom och smittöverföring

  I de allra flesta fall beror fluglarvsangrepp på att kaninen inte har ätit sina cecotrofer (blindtarmsavföring). Denna ansamlas i hudveck runt genitalier och/eller perineum. Även diarré och urininkontinens kan attrahera flugor. Ofta är undersidan av kaninen angripen tillsammans med perineum vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka ett fluglarvsangrepp genom att enbart titta på kanen när den sitter eller ligger.

  Larverna orsakar inflammation i huden med sårbildning och vävnadsdöd. Tidigt märks inga symptom men med tiden kan kaninerna sluta äta. Allteftersom fler och fler larver vandrar genom huden blir omfattningen av skadorna större och kaninerna får sekundära bakteriella infektioner samt kan hamna i chock och dö.

  Fluglarvsangrepp smittar inte mellan kaniner.

  Symtom

  För kaninägaren kan det vara svårt att upptäcka sjukdomen eftersom det nästan alltid är undersidan av kroppen som blir utsatt. Eftersom kaniner sitter med bakkroppen mot marken, kan det vara svårt att se både den nedsölade pälsen och fluglarverna. Om kaninen dessutom lever utomhus och inte hanteras så ofta, är det ännu svårare.

  Till en början märker man inte så mycket på kaninens allmäntillstånd men sjukdomen är mycket plågsam och besvärlig. Med tiden blir kaninen rastlös och visar tecken på sjukdom som trötthet och viktnedgång.

  Om man inte söker veterinärhjälp och om kaninen inte får behandling är det risk att kaninen avlider.

  Diagnos

  Diagnos ställs visuellt genom att fluglarverna syns i huden.

  Sanering och desinfektion

  Ingen sanering eller desinfektion av miljön behövs då flugorna endast lägger ägg direkt på kaninen. Det viktigaste är att förebygga fluglarvsangrepp med god hygien hos kaninen samt dagligen kontrollera att kaninen är ren och mår bra. Kaniner som inte äter sina cecotrofer ska utredas av veterinär för att ta reda på orsaken samt hållas rena.

  Kaniner med fluglarvsangrepp ska tas till veterinär för bedömning av skadorna samt manuellt borttagande av larverna.

  Vaccination

  Det finns ingen vaccination mot fluglarvsangrepp.

  Zoonosaspekten

  Fluglarvsangrepp smittar inte till människor.

   

   

  Sidan granskades senast : 2024-02-05