Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fluglarvsangrepp hos kanin

  Kanin

  Bakgrund

  Flugor förökar sig genom att lägga ägg i fuktiga och näringsrika miljöer. Avföring utgör en perfekt grogrund men även päls nedsölad av urin, av andra orsaker ständigt fuktig päls eller öppna, infekterade sår är lämpliga platser för flugäggen att kläckas.

  Äggen kläcks efter några dagar och larverna äter både avföringen och vävnaderna runt omkring.

  Flugägg kan inte kläckas och larverna kan inte överleva i en torr miljö.

  Eftersom flugor inte finns på vintern är fluglarvsangrepp en säsongsjukdom.

  Orsak

  Det är oftast spyflugor som lägger ägg i pälsen på kaniner. En frisk, ren och torr kanin med intakt hud kan inte drabbas av fluglarvsangrepp utan det är kaniner med sjukdom, skador eller nedsatt rörlighet som drabbas. Överviktiga kaniner som varken kommer åt putsa sig eller fånga upp sin blindtarmsavföring direkt från analöppningen blir nedsölade i pälsen runt bakkroppen. Normalviktiga kaniner med tandsjukdom eller nedsatt rörlighet på grund av stelhet eller smärta, kan ha svårt att hålla sig rena och torra. Olika typer av urinvägssjukdomar kan göra att en kanin blir blöt av urin och därmed råka ut för fluglarvsangrepp.

  Det är lyckligtvis inte lika vanligt men ett rejält smutsigt och blött underlag, kan också bidra till att skapa en fluglarvsvänlig miljö i bakdelen på en kanin.

  Symtom

  För kaninägaren kan det vara svårt att upptäcka sjukdomen eftersom det nästan alltid är undersidan av kroppen som blir utsatt. Eftersom kaniner sitter med bakkroppen mot marken, kan det vara svårt att se både den nedsölade pälsen och fluglarverna. Om kaninen dessutom lever utomhus och inte hanteras så ofta, är det ännu svårare.

  Till en början märker man inte så mycket på kaninens allmäntillstånd men sjukdomen är mycket plågsam och besvärlig. Med tiden blir kaninen rastlös och visar tecken på sjukdom som trötthet och viktnedgång.

  Om man inte söker veterinärhjälp och om kaninen inte får behandling är det risk att kaninen avlider.

  Behandling

  Fluglarvsangrepp är en allvarlig sjukdom, framför allt om angreppen är omfattande. Det är viktigt att söka veterinärhjälp omedelbart när misstanke finns. Vid en vanlig undersökning ser man ser bara det som finns på ytan, därför måste kaninen sövas för att man ska kunna avgöra hur djupgående angreppen är.

  I riktigt allvarliga fall och om kaninen redan mår allmänt dåligt, bör man överväga avlivning. Behandlingen är en lång sövning där alla larver plockas bort för hand och skadad vävnad rensas upp. Smutsig päls rakas bort och huden måste tvättas och torkas noggrant. Skadorna kan vara omfattande och det kan redan finnas infektioner som ytterligare komplicerar saken. En redan nedsatt kanin i dåligt skicka, kan ha svårt att återhämta sig efter behandlingen.

  Vid mindre angrepp och om kaninen för övrigt verkar frisk, kan man göra ett försök men det är viktigt att veta att kaninen, trots behandling, löper risk att avlida upp till flera dagar efter åtgärden.

  Förutom sövning och upprensning i området måste kaninen få understödjande behandling, ordentlig smärtlindring samt antiparasitär behandling. Det kan även vara aktuellt med antibiotikabehandling.

  Om allt går bra är det viktigt att åtgärda de faktorer som ligger till grund för fluglarvsangreppet. Överviktiga kaniner måste bantas, kaniner med tandproblem behöver tandvård och kaniner med smärttillstånd måste få smärtlindring. Kaniner som lider av stelhet kan vara svårbehandlade, så dessa får man i stället hjälpa att hålla sig rena. Det kan bli aktuellt med daglig tvätt och noggrann torkning av pälsen resten av livet. Allt det här är viktigt att överväga innan man beslutar sig för att söva en kanin och åtgärda fluglarvsangrepp.

  Självfallet måste nödvändiga miljöförbättringar ombesörjas omedelbart.

  Förebyggande

  Det allra viktigaste är att ha daglig kontroll av sin kanin och se till att den lever i en ren och torr miljö. Upptäcker man att det håller på att bli blött, kladdigt eller smutsigt runt bakdelen eller någon annanstans på kroppen, ska man åtgärda detta innan flugor hinner lägga ägg.

  Att utfodra och sköta sin kanin korrekt minskar risken för tandsjukdom, övervikt och dålig mage. Misstänker man att kaninen har svårt att röra sig på grund av smärta måste detta utredas och behandlas av veterinär. Kaniner som lider av stelhet, måste få hjälp med sin hygien.

   

  Texten är skriven av: Marianne Tornvall i maj 2021, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

  Sidan granskades senast : 2021-05-06