Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Giardia intestinalis hos katt

  katt

  Giardia intestinalis (före detta G. lamblia, G. duodenalis) är en vanligt förekommande encellig parasit som lever på tarmslemhinnan och kan hindra tarmens normala funktion.

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst och smittvägar

  Giardia är en vanligt förekommande parasit, speciellt vanligt är det att kattungar utsöndrar cystor av Giardia i avföringen. Dessa cystor är tåliga och kan överleva i flera månader i fuktig och sval miljö, exempelvis 1-3 månader i 10°C vatten och 2 månader i jord som är 4°C. Liksom andra parasiter är dock Giardia känslig för värme och uttorkning. I en torr varm bostad kan man räkna med att cystorna överlever någon vecka. Frysning avdödar också cystorna, hur lång tid det tar beror på hur låg temperaturen är. Vid -20°C dör cystorna inom en vecka. Cystorna är motståndskraftiga mot flera desinfektionsmedel så oftast är mekanisk rengöring viktigast vid sanering.

  Cystorna som kommer ut med avföringen kan direkt smitta en ny individ. Smittvägen är fekal-oral, det vill säga cystorna i smittad avföring tas upp via munnen, till exempel när katterna slickar på varandra. Tio cystor räcker för infektion. Cystorna kan även smitta via närmiljön om cystor finns där. Från det att smitta tas upp tar det cirka en vecka innan cystor kan påvisas i avföringen.

  I vilken utsträckning infekterade katter kan överföra smitta till människa är omdiskuterat. Giardia intestinalis indelas i olika så kallade genotyper eller assemblages där katt oftast har den kattspecifika som inte är zoonotisk, F.

  Genotyp/assemblage

  Värddjur

  A människa, däggdjur
  B människa, däggdjur
  C/D hund
  E idisslare, häst
  F katt
  G gnagare

  Symtom

  Giardia förekommer både hos friska och sjuka djur. Symtom visar sig i form av intermittent diarré, viktminskning och ibland kräkning, framför allt hos unga individer i uppfödningsmiljöer där djurtätheten är hög. Parasiten uppträder ofta som en opportunist, det vill säga symtom kan uppträda i samband med stress, plötsliga foderbyten eller tarmstörningar av andra orsaker. Det är inte ovanligt att symtom blossar upp hos en kattunge i samband med den stress som uppstår när kattungen flyttas till ett nytt hem.

  Diagnos och behandling

  Genom träckprovsundersökning kan cystor av Giardia påvisas.

  Vid SVA diagnostiseras Giardia framför allt med hjälp av immunofluorescens-teknik som ger säker och snabb diagnos. Ungefär 7% av träckproven som undersöks är positiva för parasiten. För prov från hund är motsvarande siffra 17-18%. Ibland förekommer saminfektion med Cryptosporidium eller Tritrichomonas.

  Djur som uppvisar symtom i samband med Giardia-infektion behandlas. i samråd med veterinär. Målet med behandling är i första hand att stoppa diarréer. Exempel på behandling är fenbendazol i 5-7 dagar. Probiotika samtidigt har visats kunna ha en positiv effekt. Sjuka djur bör isoleras från friska. Det är en fördel om man schamponerar pälsen i samband med behandling så att eventuella cystor avlägsnas. Emellanåt måste katten behandlas upprepade gånger. Om symtom kvarstår efter behandlingens slut kan det vara idé att provta efter 1-2 veckor för att bedöma om fortsatt behandling är aktuell.

  Eftersom cystorna kan överleva i miljön rekommenderas att man i samband med behandling även sanerar miljön, i synnerhet är detta viktigt om man har återkommande problem med Giardia- infektioner i grupper med djur.

  Exempel på åtgärder vid problem med Giardia

  • Behandling + schamponering av de aktuella djuren
  • Mekanisk rengöring dagligen under behandling: skura ytor noggrant så att alla rester av avföring avlägsnas, använd till exempel såpa och vatten. Låt torka ordentligt. För att slippa sanera en hel bostad kan rum stängas av i 1-2 veckor så att eventuella cystor torkar och dör.
  • Tvätta textilier, till exempel liggunderlag och filtar i tvättmaskin vid 60°C, låt torka. Sådant som inte kan tvättas kanske kan läggas i frys -20°C i en vecka.
  • Diska mat- och vattenskålar i diskmaskin, låt torka.
  • Golvvärme och bastu kan användas för att höja temperaturen och torka sådant som inte kan tvättas i maskin.
  • Avlägsna avföring så ofta det är möjligt.

  Vid mer omfattande problem kan nedanstående vara aktuellt

  • Ångtvätt (100 grader i en minut) med efterföljande noggrann torkning.
  • Desinfektionsmedel för ytor när de är rengjorda och torra: Klorin. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att även Virkon kan avdöda Giardia, dock saknas dokumentation för detta.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

  Beställ SVA:s analys

  Paket: Mag-tarmparasiter, katt, träck

  Tritrichomonas, Giardia och Cryptosporidium, träck

  Giardia och Cryptosporidium, träck (IF)

  Flotation med zinksulfat, träck

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov katt, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2022-07-28