Gå direkt till innehåll

Hakmask hos hund

Uncinaria stenocephala

Hund

Uncinaria stenocephala, hakmask hos hund, påvisas mindre ofta än spolmask hos hund i Sverige. Parasiten är vanligt förekommande hos rödräv och hundar kan smittas via rävars avföring.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Det finns två olika arter av hakmask, Ancylostoma caninum och Uncinaria stenocephala, som kan infektera hund. I Sverige finns endast U. stenocephala. Parasiten är vanlig hos rödräv, den kan infektera hund och även katt. Dock är parasiten inte påvisad hos katt i Sverige. En undersökning gjord vid SVA kring 2006 visade att de vanligaste parasiterna hos räv var hakmask (U stenocephala) och spolmask (Toxocara canis). 71 procent av de 250 rävar som undersöktes var infekterade med U stenocephala och 67 procent med T canis.

Den vuxna honmasken är mellan fyra och 16 millimeter lång, hanen är något mindre. U. stenocephala smittar framförallt genom att djuren får i sig infektiösa larver från miljön men infektion kan också ske genom att hunden äter en så kallad paratenisk värd (ex. gnagare). I tunntarmen fäster de vuxna maskarna till tarmslemhinnan där de livnär sig på dels vävnad dels blod. Äggen kan överleva i fuktig miljö upp till fyra månader. I torr miljö dör de snabbare. Det tar cirka 15 dagar från det att hunden får i sig infektiösa larver tills dess att ägg produceras av vuxna maskar.

Klinik

Infekterade hundar kan uppvisa varierande grad av symtom, dels beroende på mängden parasiter dels beroende på värddjurets status. Oftast är det framförallt yngre djur som visar symtom exempelvis i form av diarré (eventuellt blodblandad), kräkningar, trötthet, avmagring samt blodbrist. Larver kan även penetrera huden på tassarna, till exempel mellan tårna och orsaka inflammation med rodnad, svullnad och klåda.

Diagnostik

Diagnosen ställs med hjälp av träckprovsundersökning (flotation). Vid en sådan undersökning kan man hos infekterade hundar påvisa hakmaskägg i avföringen. Det förutsätter dock att maskarna har hunnit mogna och börjat producera ägg. Unga valpar kan ha symtom orsakade av hakmaskinfektion innan ägg börjar utskiljas med avföringen.

Eftersom äggen är mycket lika ägg från tarmparasiter hos hästar och idisslare så är det viktigt att hunden inte äter andra djurs avföring 1–2 dygn innan man ska låta analysera avföringsprov. Annars kan provsvaret bli missvisande.

Av de avföringsprov från hund som analyseras vid SVA är cirka 3 procent positiva för hakmask (spolmask cirka 5 procent).

Behandling

Det finns flera läkemedel godkända för behandling av hakmask. Behandlingsresultatet bör följas upp efter två till fyra veckor.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-12-16