Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Hakmask hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Uncinaria stenocephala

  Hund

  Uncinaria stenocephala, hakmask hos hund, påvisas mindre ofta än spolmask hos hund i Sverige. Parasiten är dock vanligt förekommande hos rödräv och hundar kan smittas via rävars avföring.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Det finns två olika arter av hakmask som kan infektera hund, Uncinaria stenocephala och Ancylostoma caninum. I Sverige finns endast U. stenocephala. Parasiten är mycket vanlig hos rödräv men kan infektera hund och även katt. I Sverige har vi dock inte påvisat hakmask hos katt. Av de träckprover från hund som SVA undersöker är 3-4 procent positiva för hakmask. En undersökning gjord vid SVA 2006 visade att de vanligaste parasiterna hos räv var hakmask (U. stenocephala) och spolmask (Toxocara canis). Av de 250 rävar som undersöktes var 71 procent infekterade med U. stenocephala och 67 procent med T canis.

  Den vuxna maskarna är ca 1 cm långa, trådsmala och röd-vita till färgen. U. stenocephala smittar framför allt genom att djuren får i sig infektiösa larver från miljön men infektion kan också ske genom att hunden äter en så kallad paratenisk värd (ex. gnagare). I tunntarmen fäster de vuxna maskarna till tarmslemhinnan där de livnär sig på vävnad. Äggen kan överleva i fuktig miljö upp till fyra månader. I torr miljö dör de snabbare. Det tar 2-3 veckor från det att hunden får i sig infektiösa larver till dess att ägg produceras av vuxna maskar.

  Symtom

  Infekterade hundar kan uppvisa varierande grad av symtom, dels beroende på mängden parasiter dels beroende på värddjurets status. Grupphållna hundar och jakthundar tros vara mer utsatta för smitta. Oftast är det yngre djur som visar symtom exempelvis i form av diarré (eventuellt blodblandad), kräkningar, trötthet och avmagring. Larver kan även penetrera huden på tassarna, till exempel mellan tårna och orsaka inflammation med rodnad, svullnad och klåda.

  Diagnostik

  Diagnosen ställs med hjälp av träckprovsundersökning (flotation). Vid en sådan undersökning kan man hos infekterade hundar påvisa hakmaskägg i avföringen. Det förutsätter dock att maskarna har hunnit bli könsmogna och börjat producera ägg. Unga valpar kan ha symtom orsakade av hakmaskinfektion innan ägg börjar utskiljas med avföringen.

  Eftersom äggen är mycket lika ägg från tarmparasiter hos hästar och idisslare så är det mycket viktigt att hunden inte äter andra djurs avföring 1–2 dygn innan man ska låta analysera avföringsprov. Annars kan provsvaret bli missvisande.

  Behandling

  Det finns flera läkemedel godkända för behandling av hakmask. Det är också viktigt att avlägsna avföring ofta från hundgårdar och hålla miljön ren och torr. 

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

  Beställ SVA:s analys

  Paket: Mag-tarmparasiter, hund, träck

  Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov hund, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2024-05-08