Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Hälta hos get

  Get

  Hälta hos getter kan bland annat bero på ledinflammationer eller klövsjukdomar som fotröta och klövspaltsinflammation. Dessutom kan unga killingar drabbas av polyartrit orsakad av flera olika bakterier. Förekomsten i Sverige är tämligen okänd.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denssa sjukdomar.

  Förekomst

  Nekrotiserande inflammation get
  Nekrotiserande inflammation i klövspaltshud och det mjuka hornet på insidan av klövhalvorna på get = fotröta grad 2. Foto: Malin Bengtsson/Gård&Djurhälsan

  Det är oklart hur vanligt ledinfektioner och klövsjukdomar är hos svenska getter. Polyartrit orsakad av bakterier ses främst hos unga djur medan CAE ger artrit hos den äldre geten. Mykoplasmaartrit kan ses hos alla åldrar.

  I en begränsad pilotstudie i fem mjölkgetbesättningar var smittsamma klövsjukdomar och hälta ovanligt, men förvuxna klövar var vanligt.

   
   

  Symtom

  Hälta med eller utan feber; med eller utan påverkat allmäntillstånd; med eller utan svullna leder, beroende på orsak. Det kan vara svårt att se lindrig hälta hos get då getter ofta springer istället för att gå, vilket kan maskera en hälta. En viktig faktor i patogenesen för både fotröta och klövspaltsinflammation är hudskador i klövspalten som gör att bakterierna får fäste.

  Differentialdiagnoser

  Det finns en mängd olika orsaker till hälta hos get. Bland ickeinfektiösa orsaker kan nämnas trauma, fång, eftersatt klövvård, deformerade klövar, klövsprickor, limax, bredklöv, separation av vita linjen, korkskruvsklövar, främmande kropp, klövböld, klövsulesår, bäckenfogsupplösning, epifysit orsakad av kalcium-fosforimbalans, medfödda och ärftliga senkontrakturer hos killing, selen-E-vitaminbrist och kopparbrist.

  Etiologi och patogenes

  Infektiös artrit kan orsakas av mykoplasma, CAE-virus, E. coli, stafylokocker, streptokocker och andra grampositiva och gramnegativa bakterier. Infektionsämnena kan nå leden genom blodet vid systemisk sjukdom eller navelinfektion; eller direkt in i leden vid skador. En viktig faktor i patogenesen för både fotröta och klövspaltsinflammation är hudskador i klövspalten som gör att bakterierna får fäste.

  Provtagning och diagnostik

  Se under respektive sjukdom på get eller får.

  Behandling och profylax

  Mykoplasmaartrit är mycket svårbehandlad och prognosen är dålig. CAE-orsakad artrit kan inte behandlas. Polyartrit hos killing behandlas i första hand med penicillin som måste sättas in i ett tidigt skede. Prognosen är dock dålig. Fotröta behandlas med fotbad och eventuellt antibiotika. Klövspaltsinflammation behandlas med penicillin. Salicylsyrebandage kan prövas. Smärtstillande och inflammationsdämpande behandling sätts in vid behov.

  Förebyggande åtgärder är god hygien och ett gott smittskydd samt klövverkning. Hygienen vid killning är mycket viktig. Särskilt vid CAE och fotröta är det möjligt att sanera besättningen och sedan hålla den fri genom att undvika livdjursinköp eller endast köpa in djur från fria besättningar samt hålla inköpta djur i gårdsisolering.

  Sidan granskades senast : 2024-02-28