Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Hundens Coronavirus (CCoV, CRCoV)

  Andra sjukdomsnamn: Coronavirus

  Hund

  Hundar kan bära på två olika coronavirus (CCoV och CRCoV). Inget av dessa två coronavirus infekterar andra djur. De smittar inte heller människor. Oftast orsakar dessa coronavirus inga symtom hos de hundar som infekteras med dem.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst och smitta

  Det är mycket vanligt att hundar bör bära på ett, eller båda av de två coronavirus som kallas för just hundens coronavirus: CCoV och CRCoV. Inget av dessa två coronavirus infekterar andra djur. De smittar inte heller människor.

  CCoV finns i tarmen hos många hundar, och det kan spridas via avföringen under flera månaders tid eller längre från helt friska hundar. Viruset kan ibland överleva i inomhusmiljö under några timmar, eller kanske ett par dagar. Om det är kallt och lite fuktigt men inte minusgrader så kan det överleva lite längre, typiskt utomhus under höst och vår och särskilt i avföring. Det gör att CCoV kan förväntas finnas i miljöer där hundar ofta vistas.

  CRCoV finns i övre luftvägar, såsom i nosen och i svalget hos hundar. Det är oklart hur länge det kan överleva i miljön.

  Symtom

  Oftast orsakar varken CCoV eller CRCoV några symtom hos hund. CCoV kan orsaka en mild diarré som snabbt upphör. Om många hundar lever tätt och det blir snabb och hög smittspridning av CCOV så kan flera hundar i gruppen få en mer besvärlig diarré. Vanligast ses dock diarré bara hos valpar under tre månaders ålder.

  Det är möjligt att CRCoV i enstaka fall kan orsaka mild övergående hosta eller lite klart nosflöde och nysningar, men det absolut vanligaste är att hunden inte påverkas alls av viruset. Kanske viruset kan vara av lite mer betydelse om hunden redan är infekterad av andra virus och av bakterier i just de övre luftvägarna.

  Diagnos

  Diagnos ställs sällan eftersom hundarna som regel inte blir sjuka alls, eller endast får milda, övergående symtom. Man kan leta efter virus i avföringsprover (CCoV) eller svabb-prover från svalget (CRCoV), men det är viktigt att komma ihåg att båda virusvarianterna hittas hos friska hundar. Man kan alltså inte säga att det virus man hittar faktiskt orsakar de symtom man ser hos just den hund som provtagits.

  Behandling

  Det behövs ingen särskild behandling mot hundens coronavirus De flesta hundar uppvisar inga symtom, och de som uppvisar symtom tillfrisknar som regel på egen hand. Men, om din hund är sjuk är det förstås som alltid viktigt att du snabbt kontaktar veterinär som arbetar vid klinik, mottagning, djursjukhus eller motsvarande oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Förebyggande behandling

  En generell rekommendation är att inte låta en hund som har diarré vistas bland andra hundar. Det rådet ges trots att sådana symtom sällan beror på en allvarlig infektion hos vaccinerade hundar. I det enskilda fallet går det ju ändå aldrig att vara helt säker på att hunden inte är infekterad och sprider något som kan orsaka problem även hos andra hundar. Samma rekommendation gäller hundar som har feber och hosta. Kontakta veterinär som arbetar vid klinik, mottagning, djursjukhus eller motsvarande för rådgivning när din hund inte mår bra.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Sidan granskades senast : 2023-08-10