Gå direkt till innehåll

Juverinflammation hos gris

Gris

Akut juverinflammation drabbar oftast enstaka juverdelar under den tidigare delen av laktationen. Det är mindre vanligt med juverinflammationer under senare delen av diperioden, men det förekommer av och till.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

En kronisk form av juverinflammation förekommer under sintiden i form av juverbölder (aktinos), vilket utgör ett problem i många besättningar.

Smittämne och smittvägar

Akuta juverinflammationer orsakas vanligen av streptokocker eller stafylokocker. Juverbölder innehåller ofta en rik blandflora ur vilken anaeroba bakterier isoleras, bland annat Trueperella pyogenes. Senare forskning har visat att den troliga smittvägen är via spenkanalerna och inte genom hud, hudsår eller spensår.

Gris i stia med juverinflammation.
Under sintiden förekommer en kronisk form av juverinflammation oftast i form av juverbölder. Foto: Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

Klinisk bild

Suggan kan få akut inflammation i en eller flera juverdelar som då svullnar och blir hårda och ömma. Suggans allmäntillstånd behöver inte vara påverkat.
Vid kroniska juverinflammation utvecklas bölder. Dessa kan ses som vindruvsliknande förhårdnader eller som helt böldomvandlade juverdelar.

Provtagning och diagnostik

Diagnos ställs enklast genom palpation av ett urmjölkat eller sinlagt juver, vilket kan följas upp med bakteriell undersökning.

Behandling och förebyggande åtgärder

Resultat från bakteriologisk odling kan vara till stor hjälp vid beslut om behandling. Svårigheten ligger i att upptäcka och behandla infektionen i ett tidigt skede, vilket krävs för ett positivt behandlingsresultat.

Juverbölder är omöjliga att behandla eftersom böldens kapsel hindrar antibiotikan att nå infektionen. På grund av risk för smittspridning rekommenderas slakt i första hand. I annat fall ska suggan isoleras från friska djur.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-10-06