Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Juverinflammation hos gris

  Gris

  Akut juverinflammation drabbar oftast enstaka juverdelar under den tidigare delen av laktationen. Det är mindre vanligt med juverinflammationer under senare delen av diperioden, men det förekommer av och till. En kronisk form av juverinflammation förekommer under sintiden i form av juverbölder (aktinos), vilket utgör ett problem i många besättningar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Akuta juverinflammationer orsakas vanligen av streptokocker eller stafylokocker. Juverbölder innehåller ofta en rik blandflora ur vilken anaeroba bakterier isoleras, bland annat Trueperella pyogenes. Senare forskning har visat att den troliga smittvägen är via spenkanalerna och inte genom hud, hudsår eller spensår.

  Juverinflammation
  Under sintiden förekommer en kronisk form av juverinflammation oftast i form av juverbölder. Foto: Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

  Klinisk bild

  Suggan kan få akut inflammation i en eller flera juverdelar som då svullnar och blir hårda och ömma. Suggans allmäntillstånd behöver inte vara påverkat.
  Vid kroniska juverinflammation utvecklas bölder. Dessa kan ses som vindruvsliknande förhårdnader eller som helt böldomvandlade juverdelar.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnos ställs enklast genom palpation av ett urmjölkat eller sinlagt juver, vilket kan följas upp med bakteriell undersökning.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Resultat från bakteriologisk odling kan vara till stor hjälp vid beslut om behandling. Svårigheten ligger i att upptäcka och behandla infektionen i ett tidigt skede, vilket krävs för ett positivt behandlingsresultat.

  Juverbölder är omöjliga att behandla eftersom böldens kapsel hindrar antibiotikan att nå infektionen. På grund av risk för smittspridning rekommenderas slakt i första hand. I annat fall ska suggan isoleras från friska djur.

  Sidan granskades senast : 2023-10-25