Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Kamelkoppor

  Andra sjukdomsnamn: Camelpox

  Kameldjur

  Kamelkoppor är en akut hudsjukdom som orsakas av infektion med poxvirus. Den förekommer hos kameler över hela världen men diagnosen har inte ställts på svenska djur. Enstaka fall där kamelkoppor har överförts till människa har rapporterats.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Kamelkoppor är vanligt förekommande hos både dromedarer och tvåpuckliga kameler i många länder och har visats efter experimentell infektion även hos sydamerikanska kameldjur. Det är framför allt unga djur som drabbas. Diagnosen har inte ställts på svenska kameldjur.

  Symtom

  På näsborrar, ögonlock samt mun- och nässlemhinna uppstår blemmor, blåsor, pustler med nedsänkt centrum, krustor (sårskorpor). Sekundära hudinfektioner med bakterier eller svamp kan komplicera förloppet. Svullnad av läppar och hela huvudet kan förekomma. Hudlesionerna läker av på fyra till sex veckor.
  I svåra fall kan generell infektion ses med feber, diarré, fodervägran och hudlesioner över hela kroppen. Luftvägarna kan vara involverade. Aborter kan förekomma. Dödligheten kan vara upp till 30 procent.

  Differentialdiagnoser

  Orf (parapoxvirus) och vårtor (papillomvirus).

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  poxvirus Orthopoxvirus cameli

  Infektionsport:

  små sår, aerosol från luftvägar, via bitande insekter.

  Spridning:

  Infektionen kan spridas lokalt i huden eller systemiskt i kroppen med sekundär viremi och hudinfektion. Regnigt väder och väta kan ge svårare sjukdomsbild och utbrott.

  Smittvägar:

  Direkt kontakt med smittade djur och indirekt kontakt med kontaminerade föremål.

  Immunitet: 

  Livslång efter genomgången infektion. Cellmedierad immunitet är viktigare än cirkulerande antikroppar. Kronisk infektion kan uppkomma hos individer med dåligt immunförsvar.

  Överlevnad:

  Poxvirus kan överleva under längre tid (många år) i till exempel intorkat sekret och i sårskorpor.

  Inkubationstid:

  9-13 dagar

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen ställs på kliniska symtom.
  Det går att verifiera diagnosen genom att påvisa poxvirus i sårskorpor (krustor). Det finns inte i nuläget någon testmetod på SVA för att påvisa varken virus eller antikroppar.
  Sjukdomen är anmälningspliktig.

  Behandling och profylax

  Skilj smittade djur från de andra. Kontrollera att smittade djur kan äta och dricka.
  Ingen specifik behandling mot poxvirus finns. Vid sekundära hudinfektioner kan antibiotikasalva vara aktuellt. I många länder används traditionell behandling mot kamelkoppor.
  Inget vaccin finns tillgängligt.
  Undvik att köpa (eller låna) in livdjur. Inköpta djur bör stå i karantän minst fyra veckor.
  Erbjud gårdens egna stövlar och overaller till veterinärer, klippare och besökare från gårdar med får, getter, kameldjur.

  Referenser

  Fowler ME: Medicine and surgery of camelids. 3rd ed, 2010, s 183-185Wiley-Blackwell.

  Wernery & Kaaden: Infectious diseases in camelids. 2nd ed. 2002, s 176-187. Blackwell science, Germany.

  Köhler-Rollefson, Mundy, Mathias: A field manual of camel diseases. League for Pastoral Peoples 2001, s 78-80.

  Sidan granskades senast : 2021-08-23