Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Kennelfästing (Brun hundfästing) hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Brun hundfästing, Rhipicephalus sanguineus

  Hund

  Kennelfästing (brun hundfästing, Rhipicephalus sanguineus) hör hemma i medelhavsområdet, det vill säga värme och luftfuktighet som motsvarar svenskt inomhusklimat. Denna fästingart kan bära på ett flertal smittoämnen som kan infektera hund.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Om fästingen

  Kennelfästing (brun hundfästing) tillbringar upp till 97 procent av sitt liv utanför sitt värddjur men håller sig i närheten för att kunna ta sig nödvändiga blodmål för att fullgöra sin livscykel. I praktiken innebär det att en stor fästingpopulation kan byggas upp kring en hunds bäddplats på några månader under optimala förhållanden.

  När fästingarna väl upptäcks på hunden finns det risk för att hemmet härbärgerar fler. Kennelfästing (brun hundfästing) är så kallad vektor för ett flertal smittoämnen som kan infektera hund bland andra BabesiaGranulocytär anaplasma, Rickettsia och Monocytär ehrlichios vilka vanligtvis inte förekommer i Sverige.

  För att komma tillrätta med ett angrepp av kennelfästing (brun hundfästing) krävs ibland att  skadedjurssanerare kontaktas. Dessutom måste hushållets hund behandlas med fästingmedel under några månader, och noggranna rutiner införas för att undvika smitta till andra hushåll. I undantagsfall kan kennelfästing (brun hundfästing) bita människa och katt, men den föredrar hund.

  SVA rekommenderar att hundar behandlas mot utvärtes parasiter under utlandsvistelser eftersom det även finns andra exotiska parasiter som kan infektera dem. Fästingar som återfinns i stora antal eller under fel årstid bör alltid artbestämmas.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

  På SVA:s webbplats finns även information om infektioner att tänka på i samband med köp av hund från Europa samt information om förebyggande åtgärder inför resa med hund i Europa.

  Sidan granskades senast : 2023-08-10