Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Kennelhosta hos hund

  Hund

  Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för en självläkande, övergående hosta hos hund orsakad av virus och/eller bakterien Bordetella bronchiseptica. Typiska symtom är plötsliga hostattacker. Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Ofta har hunden också en kort febertopp när host-perioden börjar.

  Kennelhosta är vanligt förekommande hos hundar, särskilt hos hundar som umgås i grupp. I grupper av hundar, och till exempel efter utställningar, kan många hundar utveckla kennelhosta på kort tid.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Zoonosaspekt

  Kennelhosta hos hund är inte en zoonos.

  Symtom

  Typiska symtom är plötsliga hostattacker som succesivt minskar i intensitet. Hosta kan kvarstå i varierande grad i någon eller några veckor. Hundarna kan till en början hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Ofta har hunden också en kort febertopp när host-perioden börjar.

  Kennelhosta är vanligt förekommande hos hundar, särskilt hos hundar som umgås i grupp. I grupper av hundar, och till exempel i samband med utställningar, kan många hundar smittas och utveckla kennelhosta inom några dagar eller ett par veckor. Det kallas ibland för ett kennelhoste-utbrott.

  Hostan kan vara ihållande och besvärlig, särskilt för hundar som ska arbeta, men det är mycket sällan hundar blir allvarligt sjuka av kennelhosta.

  Det är inte alltid helt lätt att skilja kennelhosta från andra orsaker till hosta, och om hunden är hängig, har feber eller är allmänt sjuk så är det förstås som vanligt viktigt att snabbt kontakta en praktiserande veterinär, oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Agens och smittvägar

  Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för en självläkande, övergående hosta hos hund orsakad av virus och/eller bakterien Bordetella bronchiseptica. Flera virus kan tillsammans bidra till symtom, men av de olika virus som hittas hos hundar med kennelhosta anses hundens parainfluensavirus typ-2 vara det virus som oftast gör att hunden utvecklar hosta.

  Bordetella bronchiseptica är en bakterie som kan förekomma i luftvägarna även hos friska individer. I experimentella studier orsakar infektion med enbart
  B. bronchiseptica typiska symtom på kennelhosta framför allt hos unga hundar. Bakterien kan utsöndras från övre luftvägarna i tre till fyra månader efter genomgången infektion. Många hundar utvecklar aldrig några symtom, utan är helt friska, även under den tid de utsöndrar (sprider) bakterien.

  Hundens parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2) orsakar precis som B.bronchiseptica vanligen inga symtom, men kan orsaka hosta. Viruset kan också snabbt spridas och orsaka ett så kallat kennelhoste-utbrott i en hundpopulation, det vill säga att flera hundar smittas och utvecklar kennelhosta inom några dagar eller ett par veckor.

  De hundar som utvecklar symtom till följd av virusinfektionen gör oftast det inom en vecka efter det att det blivit infekterade (mellan två och åtta dagar). CPiV-2 utsöndras från övre luftvägarna under den första veckan med hosta. Många hundar utvecklar som sagt aldrig några symtom, utan är helt friska även under den tid de utsöndrar (sprider) viruset.

  Andra virus. En rad olika virus har hittats både hos friska hundar och hos hundar med kennelhosta. Hur stor deras betydelse hos enstaka hundar eller när många hundar smittar varandra och får kennelhoste-symtom är därför ännu oklart. Oftast orsakar de virus som hittills undersökts inga symtom alls.

  De smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta, CPiV-2 och Bordetella bronchiseptica, överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Smitta kan också överföras via gemensamma vattenskålar, föremål som hunden tar i munnen eller genom till exempel tandinspektion av flera hundar.

  En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle.

  Motverka smittspridning

  När och hur länge bör hunden hållas borta från andra hundar?
  En hund med misstänkt infektions-orsakad hosta bör helst inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig. Dels för att minska smittspridning men också för att det är bra för hundens egen skull att vila och inte bli utsatt för smittrisker från andra hundar medan hunden själv är sjuk. Små valpar är generellt känsligare för infektioner jämfört med vuxna hundar och de är alltid extra viktigt att skydda dem mot risk för olika infektioner, det gäller även kennelhosta. Hundar som har hög risk för att utsättas för olika typer av smittor, inkluderande kennelhosta, till exempel genom deltagande i utställningar, tävlingar etcetera, bör inte ha närkontakt med valpar.

  För kennelhosta brukar rekommendationen vara att hunden inte bör träffa andra hundar och inte vistas i hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta, eftersom det är under denna tid en hund som längst kan vara smittförande med CPiV-2. Om hunden är sjuk så kan förstås en förlängning av tiden vara aktuell, så att hunden hålls separat till dess att den är frisk.

  Då det finns stark misstanke om att hunden kan ha utsatts för smitta, till exempel om den har träffat sjuka hundar, kan en rekommendation vara att hunden inte träffar andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig under tio dagar från det misstänkta infektionstillfället

  Bordetella bronchiseptica kan utsöndras under många veckor, även efter det att hostan slutat, och oftast vet man inte vad hunden smittats av. Dessutom sprider helt friska hundar både CPIV-2 och Bordetella bronchiseptica. En del hundar hostar också i flera veckor, men har hela tiden gott allmäntillstånd och inte någon feber, och ibland är det enklast att en hundgrupp med pigga hundar hålls isolerade tillsammans- det vill säga att de träffar varandra men inte andra hundar.

  Det är sammanfattningsvis inte möjligt att helt fastslå generella råd som alltid gäller i alla situationer utöver de grundläggande råden att en sjuk hund som själv kan riskera att bli sjukare av att träffa andra hundar ska skyddas, samt att cirka 10–14 dagar isolering av en hund eller hundgrupp ofta är aktuellt oavsett i samband med misstanke om kennelhoste-utbrott. I varje enskilt fall- det vill säga gällande en hund eller hundgrupp- rekommenderas därför att ta hjälp av en behandlande veterinär som arbetar med just hundar vid klinik, djursjukhus eller motsvarande. Tid kan bokas hos en sådan veterinär så att hen kan sätta sig in i problematiken och omständigheter och ge råd anpassade till respektive hundgupp.

  Rengöring av miljön

  För att minska risken av smitta från mat- och vattenskålar och föremål som hundarna tar i munnen gäller vanlig rengöring innan nästa hund kommer i kontakt med föremålen. Rengöring kan dock inte ersätta det viktigaste: att hålla hundarna separerade.

  Diagnos

  I svabb-prov från nässekret och/eller från luftstrupen kan man leta efter virus och bakterien Bordetella bronchiseptica med hjälp av så kallade PCR undersökning och/eller odling. Oftast bedömer dock veterinären att provtagning för hundens parainfluensavirus eller Bordetella bronchiseptica inte behövs. Istället ställs Kennelhosta som en sannolikhets-diagnos av veterinären med hjälp av undersökning av hunden.

  Behandling

  De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling. Viktigast är att hunden får vila och att hunden inte träffar andra hundar under den tid hunden är sjuk.

  Det är inte alltid helt lätt att skilja kennelhosta från andra orsaker till hosta, och om hunden är hängig, har feber eller är allmänt sjuk så är det förstås som vanligt viktigt att snabbt kontakta en praktiserande veterinär, oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. Det är också lämpligt att själv kontrollera temperaturen på hunden åtminstone dagligen under den tid hunden hostar.

  Vaccination

  Det som i Sverige i dagligt tal kallas "vaccin mot kennelhosta" är ett vaccin mot antingen enbart hundens parainfluensavirus eller ett kombinationsvaccin mot parainfluensa och Bordetella bronchiseptica. Om hunden ska träna eller tävla eller vistas på hunddagis eller kennel är det ofta en bra idé att hålla hunden vaccinerad mot kennelhosta.

  Vaccinet ger inte skydd på samma sätt som de vacciner som finns mot parvovirus, valpsjuka och HCC. Därför kan till exempel en årlig vaccination mot kennelhosta vara aktuell för en del hundar och hundgrupper. För andra hundar är det kanske inte så aktuellt med vaccination mot just kennelhosta. En veterinär som arbetar med just hundar vid klinik, djursjukhus eller motsvarande är den som tillsammans med sig som hundägare kan avgöra vad som är aktuellt just för din/dina hundar. Boka tid med en sådan veterinär för rådgivning.

  Mer information

  Har du frågor kring din hund eller dina hundar, eller grupper av hundar såsom hunddagis eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med hundar vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande. Om hunden är sjuk är det förstås viktigt att du snabbt kontaktar en veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Luftvägspaket hund (Bordetella, CAV-2, CRCoV, CHV-1, Influensa H3N8, PIV-2) (PCR)

  Sidan granskades senast : 2023-08-25