Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Klövböld hos får

  Andra sjukdomsnamn: Böld i vita linjen

  Får

  Skador i klövområdet kan infekteras av bakterier och utvecklas till klövböld. Alla åldrar kan drabbas, men lamm är särskilt känsliga. Klövböld ger upphov till svullnad och hälta.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Klövböld förekommer i alla åldrar och ofta som sporadiska fall i besättningen. Lammens klövar är dock särskilt mjuka och sårbara.

  Symtom

  Klövböld ger kraftig svullnad och värme ovanför kronranden och hälta ofta på ett ben. Bölden spricker oftast i kronranden, eller ibland även i klövspalten. Led eller senskida kan involveras i komplicerade fall och fåret kan även drabbas av allmäninfektion. 

  Differentialdiagnoser

  Artrit. Svullen klövtalgkörtel.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Bakterier.

  Infektionsport:

  Små sår i klövområdet, till exempel sticksår av halm.

  Spridning i djuret:

  Beror på sårets djup och art av bakterie. Bölden kan spricka i kronranden.

  Smittvägar:

  Öppna bölder sprider smitta i omgivningen.

  Överlevnad:

  Bakterierna kan överleva länge i fårens miljö.

  Provtagning och diagnostik

  Klinisk bild.  

  Behandling och profylax

  Klövböld behandlas med bensylpenicillin. Behandling ska sättas in så fort som möjligt för att förhindra att bölden går in i leden.  NSAID ges vid behov.
  För att förebygga klövböld ska fåren hållas i en ren, torr och mjuk miljö.

  Sidan granskades senast : 2023-05-05