Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Koccidier (Cystoisospora spp) hos katt

  Andra sjukdomsnamn: Cystoisospora spp

  Katt

  Cystoisospora är encelliga parasiter som tillhör gruppen koccidier. Dessa kan ibland orsaka diarré (koccidios) hos kattungar, men påvisas också då och då hos fullt friska katter. Det finns flera olika Cystoisospora-arter; Cystoisospora felis och C. rivolta infekterar katter. Hos hund är C. canis och C. ohioensis vanligast. Dessa parasiter är strikt värddjurspecifika, det vill säga smittan överförs inte mellan hund och katt.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst - Smittvägar

  Hos katt förekommer Cystoisospora felis och C. rivolta (vanligast), ibland samtidigt. Infektionen sprids huvudsakligen via mikroskopiska oocystor som utsöndrats i avföringen från infekterade katter. Oocystorna måste sedan sporulera (”mogna”) någon dag innan de kan infektera en ny individ via munnen. En annan smittkälla är bytesdjur, till exempel smågnagare, som kan vara infekterade med Cystoisospora. Första gången en katt smittas kommer den att utsöndra oocystor under en period (sannolikt någon eller några veckor) och blir sedan mer eller mindre immun, det vill säga om den infekteras igen utsöndrar den inga eller bara små mängder oocystor. Oocystorna kan överleva länge i miljön, framför allt om det är svalt och fuktigt.

  Generellt sett orsakar Cystoisospora sällan sjukdom, men kan ge upphov till diarré hos kattungar om smittrycket är högt.

  Symtom

  Kliniska symtom ses i stort sett bara hos kattungar. Drabbade kullar uppvisar vattnig (ibland blodig) diarré med viktförlust, uttorkning och buksmärtor och i svårare fall även kräkningar och nedsatt matlust. Stress i samband med till exempel avvänjning, transport och flytt till ny miljö kan bidra till att utlösa diarré vid Cystisospora-infektion.

  Diagnostik

  Diagnos sker genom påvisande av oocystor i träckprov. Kliniska symtom kan ibland ses innan oocystutsöndringen kommit i gång varför upprepad provtagning kan vara nödvändig för att ställa diagnos. 

  Behandling

  Ofta avläker diarrén av sig själv men man bör försöka motverka uttorkning och näringsbrist. Cystoisospora kan behandlas med toltrazuril som ingår i ett för hund godkänt läkemedel tillsammans med emodepsid mot spolmask och andra rundmaskar (inte längre tillgängligt i Sverige men kan beställas från utlandet via apotek). Detta läkemedel är inte godkänt för katt men det finns studier som visar att toltrazuril har god effekt även hos katt. Alternativt kan preparat innehållande sulfa användas.

  Eftersom oocystorna kan överleva länge i miljön är god hygien och miljösanering viktigt för att undvika återkommande problem hos nya kullar. I uppfödningsmiljö är eliminering av parasiten oftast inte möjlig. För att minska risken för infektion är det viktigt att avföring avlägsnas dagligen, och att miljön där katterna vistas är ren och torr. Ångtvätt kan utföras för att avdöda oocystor. Detta görs i så fall efter ”vanlig” mekanisk rengöring. Minimering av stress för kattungarna kan förebygga diarré.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

  Paket: mag-tarmparasiter, katt

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov katt, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2024-05-16