Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Koccidios hos får

  Andra sjukdomsnamn: Eimeria

  Får

  Koccidier är encelliga organismer (urdjur), som lever i tarmen. Koccidios är en sjukdom hos lamm som förekommer relativt ofta i svenska fårbesättningar. Den kan ge upphov till diarréutbrott både på stall och utomhus.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Koccidios är vanligast hos fyra till sex veckor gamla lamm. Ofta drabbas 10-50 procent av lammen i gruppen. Koccidier gynnas av fukt och kan finnas i stora mängder i till exempel vattenpölar i rastfållor. Koccidios är vanligast i permanenta rastfållor, men kan ses både på stall och på bete. Stress, till exempel väderomslag, gör lammen känsligare.

  I en svensk undersökning 1996-97 på lamm i åldern tre till sju veckor var koccidios den vanligaste orsaken till diarré.

  Symtom

  Nedsatt tillväxt. Akut diarré som kan vara sprutande, slemmig och blodblandad, anorexi och dehydrering. Ökad dödlighet hos lamm.  

  Differentialdiagnoser

  Andra orsaker till diarré, som till exempel E. coli, rotavirus, kryptosporidier, Nematodirus battus. (Varken rotavirus eller patogena E. coli påvisades dock i den svenska undersökningen 1996-1997).

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Eimeria crandallis och E. ovinoidalis.

  Infektionsport:

  Munnen (sporulerade oocystor).

  Spridning i djuret:

  Oocystorna blir sporozoiter i magtarmkanalen, invaderar och förstör tarmepitelceller i tunn- och grovtarm. Oocystor frisätts i faeces.

  Smittvägar:

  Fekal-oral.

  Immunitet:

  Ja, men vuxna får kan vara asymtomatiska utsöndrare av oocystor.

  Överlevnad:

  Oocystor kan överleva i marken i minst ett år. De dödas av torkning och hög temperatur (55-60°C).

  Prepatensperiod:

  15-20 dagar för E. crandallis och 12-15 dagar för E. ovinoidalis.

  Provtagning och diagnostik

  Kliniska symtom.

  Träckprov tas från flera lamm (minst tre veckor gamla) med diarré. Fynd av de patogena arterna E. crandallis och E. ovinoidalis hos djur med symtom stödjer diagnosen koccidios. (I den svenska undersökningen 1996-1997 utsöndrade diarrélamm tre gånger så många oocystor som lamm utan diarré; framför allt E. crandallis och E. ovinoidalis). Det är viktigt att skicka proverna vid en strategiskt korrekt tidpunkt för att kunna påvisa oocystorna i större mängder. Därför bör prov tas från flera individer som har, eller nyligen har haft diarré. I regel uppvisar djuren eventuella symtom innan oocystorna utskiljs i större mängder med träcken. Tidig provtagning av enskilt djur kan därför ge falskt negativt resultat.

  Obduktion 

  Behandling och profylax

  Antikoccidiala läkemedel dämpar koccidiernas fortplantning i djuren. De kan vara av nytta för att minska smittrycket, både som akut behandling och metafylax, samtidigt som andra åtgärder vidtas för att minska smittrycket. Läs mer om koccidiosbehandling i information från Läkemedelsverket (pdf). Understödjande behandling ges efter behov.
  Se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get (pdf).

  Koccidios förebyggs med torr och ren ströbädd samt ren rastfålla för lamm (inga får på minst ett år innan: gäller även för välkomstbete). Mekanisk rengöring av stallar kan minska smittrycket. Lammens motståndskraft stärks med bra råmjölksrutiner, god omvårdnad och stressfri hantering.

  Beställ SVA:s analys

  Träckprov parasiter, kvantitativ analys (McMaster)

  Sidan granskades senast : 2023-04-12