Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ledproblem hos suggor

  Gris

  Hälta hos suggor kan ha många olika orsaker; anatomiska felaktigheter, osteokondros eller olika former av akuta eller kroniska infektioner. Gemensamt för dem är att de förutom att försämra djurvälfärden också orsakar ekonomiska förluster på grund av behandlingar och extra arbetsinsatser, men även på grund av förtida utslagning av avelsdjur. Digivande suggor som har dålig benstatus riskerar också att klämma ihjäl smågrisar på grund av en nedsatt rörlighet.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Ledproblem hos suggor
  Klövskador och allmäninfektioner kan leda till ledinfektioner. Foto: Carl-Johan Ehlorsson/Gård&Djurhälsan

  Sårskador och allmäninfektioner kan leda till ledinfektioner. Bakterier som ofta nämns i samband med ledinfektioner hos suggor är Erysipelothrix rhusiopathiae, streptokocker och Trueperella pyogenes.

  Sårskador på klövrand, klövägg, klövspalt eller sula kan utgöra infektionsportar för Fusobacterium necrophorum och Trueperella pyogenes. Därifrån kan infektionen sedan spridas djupare in i klöven och infektera såväl klövled som senor, benhinnor och ben.

  Klinisk bild

  Ledproblem hos suggor
  Rangordningen hos suggor kan ge upphov till traumatiska skador som frakturer. Foto: Johanna Gripsborn/SLU

  Vid akuta ledinfektioner kan utöver hälta ibland varma, svullna och smärtande leder noteras.

  Vid kroniska fall ses sällan andra symtom än stapplig gång eller hälta samt svullnader kring påverkade leder.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnos ställs med ledning av kliniska symtom. Fastställande av etiologisk diagnos vid akuta fall görs bäst genom obduktion, eventuellt med efterföljande bakteriologisk undersökning och resistensbestämning.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Vid akuta ledinfektioner hos suggor krävs en snabbt insatt behandling med antibiotika för god behandlingsprognos. Att flytta suggor med hälta från en konkurrensutsatt miljö till en sjukbox förbättrar chansen för tillfrisknande och en samtidig behandling med smärtlindring kan förbättra välbefinnandet hos djuren.

  Vid kroniska hältor är prognosen för antibiotikabehandling dålig. Om sådana suggor uppvisar tecken på smärta och inte svarar på behandling för smärtlindring bör de därför slås ut.

  Närmiljön såsom golv och mängd strömedel är viktigt. För att förebygga ledproblem ska boxarna vara torra och golvytorna halkfria. Sinsuggor som går på spaltgolv får lättare sprickor och bölder i klövarna än suggor på djupströbäddar. Konkurrens i samband med utfodring eller bevattning kan leda till aggressioner mellan djur som i sin tur kan ge upphov till traumatiska skador.

  Även suggornas egna aktiviteter i samverkan med den omgivande miljön spelar roll. Vid omgrupperingar av suggor etableras nya rangordningar där aggressioner kan förekomma. Det förekommer även att suggor med hög rang rider på suggor med låg rang, vilket kan bidra till led- och klövskador samt andra traumatiska skador. Vid omgrupperingar av suggor är det därför viktigt att beakta skillnader i storlek mellan suggor och andra provocerande faktorer.

  Anatomiska felaktigheter och osteokondros förebyggs med hjälp av avel och/eller utfodring.

  Beställ SVA:s analyser

  Obduktion gris, vuxen > 9 m (exkl. kremering)

  Bakterieodling aerob och anaerob, ett material

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Blododlingsflaska anaerob, 1 st

  Blododlingsflaska aerob, 1 st

  Sidan granskades senast : 2023-11-08