Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Listerios hos vilda djur

  Andra sjukdomsnamn: Listeria

  Hare Hjortdjur räv vilda fåglar

  Listeria, som förekommer hos de flesta däggdjurs- och fågelarter, kan ge en allmäninfektion eller en inflammation i hjärna och hjärnhinnor med tecken på hjärnpåverkan (centralnervösa symtom). Listeria kan också orsaka livmoderinfektion, aborter. Förekommer i hela världen.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Bakterien Listeria monocytogenes
  Arter: De flesta däggdjurs- och fågelarter
  Spridning: Via foder, vatten eller direktöverföring
  Utbredning: Hela världen
  Årstidsförekomst: Hela året

  Infektioner med bakterien Listeria monocytogenes, benämnt listerios, förekommer på många olika däggdjurs- och fågelarter. Även människan kan infekteras, men då kommer smittan vanligen från livsmedel, endast i sällsynta fall orsakas infektionen av direktkontakt med djur.

  Bland djuren ses i Sverige listerios relativt vanligt på får, i vissa fall på nötkreatur och bland de vilda djuren framför allt på rådjur, hare och rödräv.

  Listeriabakterierna finns i allmänhet i marken och på fodret. Utbrott av listerios hos tamdjur har ofta satts i samband med ensilageutfodring vilket är värt att tänka på när man vinterutfodrar viltet med ensilage.

  Sjukdomen förlöper ofta som en allmäninfektion eller som en inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ögon. Den kan också uppträda som en livmoderinfektion och kan orsaka aborter. Sjuka djur uppvisar ofta tecken på hjärnpåverkan (centralnervösa symptom) med rörelsestörningar och ibland cirkelgång.

  Vid obduktion ses i vissa fall utbredda inflammatoriska reaktioner i lever och mjälte. Ofta är dock infektionen bara lokaliserad till hjärnan. Dessa förändringar kan vara svåra att se med blotta ögat och diagnosen ställs genom undersökning i mikroskop, samt framodling av bakterierna.

  Sidan granskades senast : 2023-11-24