Gå direkt till innehåll

Löss (Felicola subrostratus) hos katt

Andra sjukdomsnamn: Felicola subrostratus

Katt

Kattens lus, Felicola subrostratus, är en pälsätande lus som är synlig för blotta ögat. Den är värdspecifik, vilket innebär att den inte smittar till andra djurslag.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Kattens lus, Felicola subrostratus

Den är mellan 1 och 3 mm stor.

Löss är värdspecifika, vilket innebär att kattens lus inte smittar till andra djurslag än katt. Hela livscykeln, från ägg till vuxen lus, sker på katten och tar två till sex veckor. Utanför sitt värddjur överlever löss endast några dagar. Katter med löss kan uppvisa mer eller mindre kraftiga symtom i form av exempelvis klåda och hudutslag. Det finns olika preparat avsedda för behandling av katter med löss. 

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

Beställ SVA:s analys

Enkel artbestämning av parasit

Hitta på denna sida