Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Luftvägssjukdomar hos kanin

  Kanin

  Kaniner har känsliga luftvägar som gör att de lätt drabbas av luftvägsinfektioner. Olika bakterier kan orsaka kaninsnuva och/eller lunginflammation. Att hålla god hygien där kaninen vistas är ett bra sätt att förebygga sjukdom.

  Generellt

  Smittöverföring

  Hur smittöverföringen mellan kaniner sker beror på vilken sjukdomsframkallande mikroorganism, patogen, det är som orsakar snuvan. Direktkontakt med en infekterad kanin är en källa till infektion, likaså indirekt kontakt med kontaminerade föremål. Eftersom kaninerna kan få luftvägsinfektioner genom överväxt av den egna normalfloran så är spridning mellan kaniner inte alltid orsaken till sjukdomen.

  Sanering och desinfektion

  Verksamma saneringsmetoder beror på vilken typ av patogen som har orsakat sjukdomen.

  Som alltid vid sanering ska allt material, burar, skålar, verktyg och liknande, först rengöras noga med rengöringsmedel och vatten tills all synlig smuts är borta. Smuts (till exempel gödsel) motverkar desinfektionsmedlet. Mekanisk rengöring är därför mycket viktig. Därefter appliceras desinfektionsmedlet på ytorna och får verka enligt tillverkarens rekommendation.

  Ett sätt att förebygga luftvägsinfektioner är genom att hålla en god hygien där kaninen vistas. Ammoniak från urin kan orsaka frätskador i slemhinnorna vilket i sin tur gör det lättare för patogener att infektera kaninen.

  Vaccination

  Det finns i dagsläget inga vaccin mot luftvägssjukdomar för kaniner.

  Zoonosaspekten

  Zoonosaspekten beror på vilken patogen som kaninerna är infekterade med.

  Kaninsnuva

  Förekomst

  Kaninsnuva orsakas oftast av bakterier såsom Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas spp. och Staphylococcus spp. Ofta är det flera olika bakterier tillhörande normalfloran som tillsammans orsakar sjukdom på grund av överväxt.

  Symptom

  Kaniner med snuva nyser och det kommer sekret från nosen som kan vara genomskinligt och tunt till gult och tjockt. Kaniner nyser normalt då och då för att få ut sekret från nosen men om nysningarna ökar i antal eller i styrka ska kaninsnuva misstänkas. På grund av sekretet blir kaninerna blöta runt nosen och även på tassarna eftersom de tvättar sig i ansiktet med framtassarna. Kaninerna kan även få hosta och låta rossliga när de andas. Om sekretet är tjockt kan kaninerna få svårt att andas och de andas med buken, gäspar och har utspända nosvingar. Om kaninerna inte får ut sekretet kan de kvävas och dö. Om kaninen har haft snuva länge kan sekretet orsaka anatomiska förändringar i näshålan vilket försvårar tillfrisknandet.

  Diagnos

  Diagnos ställs på kliniska symptom. För att ta reda på vilken patogen/vilka patogener som har orsakat sjukdom görs odling eller PCR.

  Lunginflammation

  Förekomst

  Lunginflammation kan komma sekundär till kaninsnuva eller orsakas primärt. Liksom vid kaninsnuva så är bakterierna Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas spp. och Staphylococcus spp. vanliga orsaker. Även infektioner på grund av E. coli, Pneumocystis oryctolagi och Chlamydophila. Lunginflammation kan även orsakas av virus, svampar, mögel eller icke-infektiösa orsaker såsom brandrök.

  Symptom

  Kaniner med primär lunginflammation kan ha svårupptäckta symptom. Tidiga symptom omfattar viktminskning, tyngre eller ytlig och snabb andning med bukpress. Om sjukdomen har gått långt kan kaninerna inte syresätta sig tillräckligt och deras slemhinnor blir bleka och blåfärgade, kaninen vill inte ligga ner och slutar att äta.

  Diagnos

  Diagnos ställs baserat på symptom och klinisk undersökning. Även odling från luftvägarna för att ta reda på vilken patogen som har orsakat sjukdomen.

  Sidan granskades senast : 2024-02-07