Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lungmask hos grävling

  Andra sjukdomsnamn: Aelurostrongylus falciformis

  Vilda djur

  Lungmasken Aelurostrongylus falciformis verkar generellt sett inte orsaka några omfattande problem för drabbade grävlingar, dock kan inflammatoriska förändringar i lungorna förekomma. Lungmasken har hittats i Uppland, Skåne och Östergötland, men finns troligen i övriga delar av landet.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Under 2009 påvisade SVA för första gången lungmasken Aelurostrongylus falciformis hos grävlingar norr om Uppsala. Parasiten har aldrig påvisats i Sverige tidigare även om den säkert har förekommit inom grävlingpopulationen innan dess.

  En pilotstudie på 44 grävlingar, av vilka 66 procent var positiva, från Uppland, Skåne och Östergötland har visat att parasiten finns i varierande omfattning i de undersökta regionerna och troligen också hos grävlingar i övriga delar av landet. Fördelningen mellan regionerna och resultaten av de undersökta grävlingarna kan ses i tabellen neden.

  Lungmasken verkar generellt sett inte orsaka några omfattande problem för djuren. Enstaka individer kan dock ha mer utbredda inflammatoriska förändringar i lungorna och då rör det sig troligen i första hand om grävlingar som är sjuka av annan anledning, alltså djur med nedsatt allmäntillstånd, unga djur, eller djur med en ovanligt riklig parasitförekomst.

  Sidan granskades senast : 2024-04-02