Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lungmask hos kameldjur

  Kameldjur

  Lungmask finns hos kameldjur i andra länder i Europa men är, vad vi vet, inte vanligt hos svenska kameldjur. Den skulle dock mycket väl kunna orsaka problem även här, på permanenta beten och vid fuktigt klimat. Lungmask från nötkreatur och får (men inte åsna) kan smitta kameldjur.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Kameldjuren kan smittas av nötkreaturens och fårens lungmaskar (Dictyocaulus viviparus och D. filaria) som är vanliga i nordvästra Europa och nötkreaturens lungmask (D. viviparus) finns även i Sverige. I Sverige har fårens stora lungmask (D. filaria) endast påvisats på får på Gotland. Sjukdomen (bronkit) debuterar i allmänhet under sensommaren.

  Symtom

  Symtom kan vara hosta, näsflöde och försvårad andning. Feber är ovanligt. Det är främst unga kameldjur som drabbas under sin första betessäsong.

  Differentialdiagnoser

  Lunginflammation.

  Bronkit av annan orsak.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Lungmaskar; D. viviparus och D. filaria.

  Infektionsport:

  Larver från betet tas upp oralt och penetrerar tunntarmen.

  Spridning i djuret:

  Via lymf- och blodkärl tar larverna sig till lungorna där könsmognad till vuxna maskar sker. Äggen som maskarna avger kläcks i lungan. Larverna hostas sedan upp, sväljs ned och kommer ut på betet via träcken.

  Smittvägar:

  Bete (smittan övervintrar). Äldre kameldjur, nötkreatur och får; främst andraårsbetare. Smitta kan komma in i besättningen med inköpta kameldjur, nötkreatur och får. Smittan kan också spridas med hjortdjur.

  Provtagning och diagnostik

  Klinisk bild med hosta och nedsatt hull.

  Träckprov för undersökning av lungmasklarver med Baermanns metod. Ägg, larver och vuxna maskar kan också påvisas med sköljprov från trachea eller med bronkoalevolärt lavage.

  Vuxna parasiter är cirka 8 cm långa och kan påvisas i luftstrupe och bronker vid obduktion.

  Behandling och profylax

  Avmaskning.

  Parasitfria beten.

  Infekterade djur utvecklar god immunitet som dock inte är livslång.

  Beställ SVA:s analyser

  Parasitologi träck, lungmask (Dictyocaulus), (Baermannmetod)

  Sidan granskades senast : 2024-03-21