Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Lungmask hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Lungmasken, Dictyocaulus viviparus, är en betesburen parasit hos nötkreatur. Den ger upphov till hosta och dålig tillväxt hos främst yngre djur.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Obduktion av nötkreatur med lungmask.
  Lungmask i bronker vid obduktion. Foto: Anita Jonasson/Gård&Djurhälsan

  Lungmasken är vanlig i nordvästra Europa och finns i hela Sverige. Sjukdomen debuterar i allmänhet under sensommaren. En studie av Höglund et al. (2004) visade att lungmaskinfekterade djur finns i hela Sverige utan några signifikanta skillnader mellan regionerna och att 70 procent av förstagångsbetarna var infekterade med lungmask. 

  Kliniska symtom

  Symtom ses främst hos ungdjuren som får hosta och svårt att andas. Ofta ses foderleda och försämrad tillväxt. Dödsfall kan inträffa. Äldre djur får ofta minskad mjölkproduktion om de drabbas.

  Differentialdiagnoser

  Lunginflammation.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Lungmasken, Dictyocaulus viviparus.

  Infektionsport:

  Larver från betet tas upp oralt och penetrerar tunntarmen.

  Spridning i djuret:

  Via lymf- och blodkärl tar larverna sig till lungorna där könsmognad till vuxna maskar sker. Äggen som maskarna avger kläcks i lungan. Larverna hostas sedan upp, sväljs ned och kommer ut på betet via träcken. Där utvecklas de till infektiösa larver som med hjälp av svampen Piobolus sp kan spridas på betet och infektera nya djur.

  Smittvägar:

  Bete där infekterade djur gått tidigare. Äldre djur som inte uppvisar kliniska symtom, främst andraårsbetare. Inköpta djur kan bära på lungmask.

  Provtagning och diagnostik

  Klinisk bild med hosta och nedsatt aptit. Diagnos kan ställas genom träckprov eller serologi, serologi ingår i Gård&Djurhälsans kalvpaket. Båda metoderna kräver dock att vuxna maskar har hunnit utvecklas. Flera djur i betesgruppen bör provtas. Provet kan tas på en fredag och bör i så fall förvaras i kylskåp över helgen.

  Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (pdf) (i vissa fall efter särskild överenskommelse), för andra besättningar och vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss (pdf). När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut.
  Läs mer om att packa och skicka in prover.

  Behandling och profylax

  Avmaskning. Parasitfria beten. Viktigt att skydda främst förstagångsbetande djur. Infekterade djur utvecklar god immunitet som dock inte är livslång. Det antal larver som krävs för att framkalla sjukdom är förhållandevis lågt jämfört med andra inälvsmaskar hos nötkreatur.

  Beställ SVA:s analyser

  Parasitologi träck, lungmask (Dictyocaulus), (Baermannmetod)

  Sidan granskades senast : 2024-04-19