Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mastit orsakad av Streptococcus zooepidemicus hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Streptococcus zooepidemicus är en bakterie som förknippas med övre luftvägsinfektioner hos häst. Den är också en mindre vanlig orsak till mastit.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  S. zooepidemicus är en ovanlig mastitpatogen i Sverige. Under de senaste åren har S. zooepidemicus identifierats i färre än tio mjölkprov per år på mastitlaboratoriet, SVA.

  Symtom

  S. zooepidemicus kan orsaka såväl klinisk och subklinisk som akut och kronisk mastit.

  Differentialdiagnoser

  Andra mastiter.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Streptococcus equi subsp. zooepidemicus är en grampositiv kock.

  Inkubationstid:

  -

  Infektionsport:

  Spenkanalen.

  Spridning i djuret:

  Lokalt i juvret.

  Smittvägar:

  Främst andra kor, eventuellt hästar.

  Provtagning och diagnostik

  Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Denna streptokock kan inte artbestämmas i fält. Misstänkta plattor kan sändas till mastitlaboratoriet för konfirmering. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium. Utmärkande vid odling är en kraftig betahemolys som syns på blodagar.

  Behandling och profylax

  S. zooepidemicus är känslig för penicillin. Endast akut klinisk mastit bör antibiotikabehandlas under laktationen (se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning). Understödjande behandling i form av NSAID, vätska och extra urmjölkningar kan tillkomma beroende på symtom. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier under sintiden. Kroniska fall bör slås ut.

  S. zooepidemicus förebyggs genom noggranna mjölkningsrutiner och god mjölkningshygien. Infekterade djur ska skyddas från friska djur genom gruppering och mjölkningsordning. Hygienen i kalvningsbox och i liggbås ska vara god. Inköp av djur bör undvikas. Utslagning av främst kroniskt infekterade djur är en viktig del i sanering av drabbade besättningar. Hästar kan vara potentiell smittkälla. Man bör också beakta zoonosrisken mellan ko och människa.

  Beställ SVA:s analyser

  Bakteriologisk typning av isolat från mjölk

  Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

  Mastitbakteriologisk undersökning, per juverdel (1-3 juverdelar)

  Beställ SVA:s produkter

  Exempel ur ett större sortiment:

  SELMA, 3 st per förpackning

  SELMA PLUS, 3 st per förpackning

  Mjölkrör, 10 st

  Mjölkrör 1x80 st

  Mjölkrör, 6x80 st