Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mycoplasmopsis (Mycoplasma) bovis

  Andra sjukdomsnamn: Mycoplasma bovis

  Nöt-kalvar Nötkreatur

  Infektioner orsakade av Mycoplasmopsis bovis (M. bovis) är av ökande betydelse i Sverige. I många länder har utvecklingen gått snabbt och bakterien är globalt sett en vanlig orsak till sjukdom. Symtom hos nötkreatur är lunginflammation, ledinflammation och juverinflammation. Förutom att bakterien M. bovis orsakar djurlidande och kostnader är den även naturligt resistent mot penicillin.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige.

  M. bovis har i Sverige framför allt orsakat sjukdom hos kalvar i ungnötsbesättningar, utbrott av lunginflammation kan ge stort lidande hos djuren. I Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2021 analyserades 123 nässvabbprover från 85 olika besättningar i Luftvägspaket nöt, 20 procent av proverna var positiva för M. bovis.

  En nationell tankmjölksundersökning gjordes i slutet av 2019 och 4,8 procent av Sveriges mjölkbesättningar hade antikroppar mot Mycoplasma bovis, men inga besättningar var positiva med PCR-test.

  Det var stora regionala skillnader i andelen positiva besättningar per län, se karta. Under 2023 och 2024 har det även gjorts provtagningar i di-kobesättningar med köttrasdjur, främst avelsbesättningar, och även i dessa besättningar finns djur med antikroppar mot Mycoplasma bovis.

  Smittvägar

  Inköp av djur är den vanligaste källan för spridning av Mycoplasmopsis bovis mellan gårdar. Bakterien utsöndras i mjölk samt sekret från mun och nos. Överföring mellan djur sker via direktkontakt eller indirekt via inredning eller redskap, för kor sker överföring främst vid mjölkning. Alla arter av Mycoplasma är känsliga för värme och sol men kan överleva i sval, fuktig och proteinrik miljö i varierande långa perioder. De har isolerats från mjölk, tvättsvampar, halm, foder, gödsel, urin och dricksvatten. Förekomsten av asymtomatiska smittbärare är en anledning till att inköp av djur kan sprida smitta, djuren kan bära på bakterien utan att visa sjukdom. Därför rekommenderar vi att du alltid kontrollerar hälsostatus i besättningen som du ska köpa djur ifrån och testar de djur du vill köpa.

  Se denna korta film för mer information om smittvägar och skyddsåtgärder. 

  Biträdande statsveterinär Emma Hurri, SVA, förklarar hur Mycoplasmopsis bovis sprids och hur man bäst skyddar sig.

  Om du är intresserad av att testa dina djur och ha koll på status i din besättning finns det ett provtagningsabonnemang för mjölkgårdar, kontakta Växa Sverige.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen Mycoplasmopsis bovis kräver provtagning och analys på labb då symtomen inte är specifika. Man kan skicka in nässvabbar, blodprov, mjölk samt material från obduktion. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss (pdf) och för besättningar som EJ är anslutna används luftvägsinfektion-kalv_ungdjur-1.pdf (sva.se).

  Om du är intresserad av att testa dina djur och ha koll på status i din besättning finns det ett provtagningsabonnemang för mjölkgårdar, kontakta Växa Sverige.

  Mer information om provtagning och diagnostik finns att läsa på sjukdomssidorna om "Mycoplasmopsis bovis hos kalv" samt  "Mastit orsakad av Mycoplasmopsis bovis" (se nedan under "Läs mer").