Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mykobakterios hos fisk

  Fisk

  Infektioner med mykobakterier, så kallad mykobakterios, kan drabba alla sorters fiskar, både salt- och sötvattenlevande i varma tropiska vatten såväl som i kalla vattenområden. Mykobakterios kan också påvisas hos akvariefiskar. Drabbade fiskar uppvisar ofta hudsår, avmagring och granulombildningar, som ofta kan observeras som vitfärgade områden, i inre organ.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Bakterier av släktet Mycobacterium är vanligt förekommande i jord och vatten. Ett flertal olika arter kan infektera fisk, men det är framförallt Mycobacterium marinumM. fortuitum och M. chelonae som orsakar sjukdom.

  Symtom

  Akvariefisk fjällresning
  Akvariefisk med fjällresning. Foto: SVA

  Fiskar med mykobakterios uppvisar oftast hudsår, avmagring och granulombildningar i inre organ. Hos akvariefisk med mykobakterios kan man också observera fjällresning, svullen buk och utstående ögon (exoftalmus).

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens

  Ett flertal arter av Mycobacterium spp kan isoleras från fisk eller vatten. Mycobacterium marinum, M. fortuitum och M. chelonae är de vanligaste arterna som orsakar sjukdom på laxfiskar och akvariefiskar. Dessa arter har också beskrivits vara zoonotiska, det vill säga kan orsaka sjukdom hos människa, vanligen i form av hudinfektioner.

  Infektionsport

  Via fiskens hud, gälar och mag-tarmkanal.

  Spridning i djuret

  I huden, gälarna och kroppens inre organ.

  Smittvägar

  Via smittat foder och vatten, samt kontaktsmitta mellan fiskar.

  Överlevnad

  Hos fiskar med kronisk infektion kan mykobakterierna överleva månader och år. Mykobakterier kan också överleva lång tid i en fuktig omgivning.

  Provtagning och diagnostik

  Genom mikroskopisk undersökning kan man observera syrafasta stavbakterier i inre organ med granulombildningar, efter Ziehl-Neelsenfärgning av histologiska preparat eller utstryk. Detta säkerställer dock inte vilken art av mykobakterie det rör sig om.

  Mykobakterier är vanligen långsamväxande och krävande vad gäller odlingsmedium. Ett odlingsmedium som används är till exempel Löwenstein-Jensen-agar.

  Med genetiska metoder kan man påvisa mykobakteriens arvsmassa och genomföra en artbestämning. För detta använder SVA en s.k. amplikon-sekvensering, denna analys utförs efter förfrågan. Detta kan göras direkt på prov från förändrad vävnad, miljön (biofilm) eller efter framodling av mykobakterierna. 

  Behandling och profylax

  I dagsläget finns det ingen verksam behandling mot mykobakterios. I förebyggande syfte är alltid god fiskhållning och hygien de viktigaste faktorerna.

  Tänk på zoonosrisken! Munhävertera aldrig akvarievatten. Stick inte ner händerna i akvariet om du har småsår eller sprickor i huden – det kan bli en inkörsport för mykobakterier. Hanterar du akvariefisk och får svårläkta hudinflammationer på hudytor som exponeras för akvarievattnet – sök läkarvård.

  SVA erbjuder

  Fiskbakteriologisk odling

  Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi

  Sidan granskades senast : 2023-12-20