Gå direkt till innehåll

Navelinfektion hos kalv

Nötkreatur

Navelinfektion ingår tillsammans med sepsis och polyartrit i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner. Navelinfektioner förefaller vara vanligare i dikobesättningar, men kunskap saknas angående hur stor andel av kalvarna och besättningarna som drabbas.

Ofta ses de första symtomen hos två till fem dagar gamla kalvar. Symtom kan sedan kvarstå i flera veckor. Under 2014 rapporterades 78 fall av navelinfektion på kalvar under 6 månaders ålder. Dessa återfanns i knappt 2 procent av mjölkbesättningarna i kokontrollen. Drygt 80 procent av dessa fall sågs hos kalvar under 2 månaders ålder.

Kliniska symtom

Vid okomplicerade fall ses en svullen och öm navel. Kalven kan få nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit och feber. I komplicerade fall ses en hematogen spridning där leder, ögon och övriga organ kan infekteras och sepsis utvecklas. Vid perakuta fall kan kalven hinna dö innan symtom från naveln ses.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Både gramnegativa och grampositiva agens. Ofta blandinfektion. Trueperella pyogenes och stafylokocker finns beskrivet under svenska förhållanden.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Via naveln.

Spridning i djuret:

Hematogent

Smittvägar:

Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö.

Provtagning och diagnostik

Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling och resistensundersökning vid anhopade fall.

Behandling och profylax

Det viktigaste är att förebygga navelinfektion genom god hygien och goda råmjölksrutiner. Vid besättningsproblem kan naveldesinfektion vara nödvändig, tills andra åtgärder vidtagits för att komma åt huvudproblemet. I dessa fall sprayas kalvens navelsträng med klorhexidinsprit 5 mg direkt efter födseln, fortsätt sedan spraya två gånger per dag tills navelsträngen torkat.

Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket att navelinfektion i första hand behandlas med bensylpenicillin samt understödjande behandling. Om kalven är yngre än en vecka bör risk för sepsis övervägas och annan antibiotika kan väljas, läs mer i SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning (pdf). Eventuella bölder och/eller inflammerad vävnad i navelregionen kan dräneras eller skäras bort. Prognosen är god om behandling sätts in tidigt innan en hematogen spridning har skett.

Hitta på denna sida