Gå direkt till innehåll

Onchocerca lupi hos hund

Hund

Vissa parasiter kan påträffas i ögonen hos hundar. En av dem är den filarida masken Onchocerca lupi. Den finns inte i Sverige men i andra delar av Europa och USA ökar antalet fall.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst och smitta

Onchocerca lupi (O. lupi) beskrevs första gången 1967 när parasiten påträffades hos en varg. I Europa har fall av O. lupi bland annat rapporterats från Tyskland, Grekland, Ungern, Portugal, Rumänien och Schweiz. Parasiten förekommer endemiskt i till exempel Turkiet och Mellanöstern. O. lupi är zoonotisk och i Sverige har masken diagnostiserats i öga hos människa som smittats utomlands. Man tror att masken sprids med knott (Simulium sp.) men kunskap om epidemiologi och biologi rörande masken är fortfarande begränsad. Parasiten har även hittats hos katt.

Symtom

Hos hund förekommer infektion med O. lupi som akut eller kronisk form som karaktäriseras av knutor vilka kan ses på ögonlock, konjunktiva (bindhinna) och sklera (ögonvita/senhinna). Den flera centimeter långa masken (hanen cirka 5 cm, honan cirka 16 cm) ligger inkapslad i dessa knutor. Hundar som är infekterade med O. lupi kan ha varierande symtom från ögonen, till exempel konjunktivit med ökat tårflöde. ljuskänslighet och ibland exophtalmia.

Diagnos

Fastställande av art av mask sker med morfologi och/eller PCR-analys. Larvstadier (mikrofilarier) kan påvisas i huden.

Behandling

Maskar som diagnostiseras i ögat opereras ut. I regel behandlas hunden med antiparasitära medel mot mikrofilarier och eventuellt kortikosteroider. Det finns ingen förebyggande behandling. Som hundägare kan man försöka undvika att rasta hunden när det är mycket knott ute.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-08