Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Pasteurellos hos kanin

  Kanin

  Bakterien Pasteurella multocida kan orsaka flera sjukdomar hos kanin. Hos tama kaniner orsakar bakterier framförallt sjukdomar i luftvägarna. Kaniner kan smittas genom både direkt och indirekt kontakt med andra kaniner och föremål. God hygien och rengöring kan förebygga sjukdom då det saknas vaccin.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Pasteurellos orsakas av den gram-negativa bakterien Pasteurella multocida och är vanligt förekommande hos sällskapskaniner, prevalensen ökar med åldern. Hos vilda kaniner anses den inte vara en patogen (sjukdomsframkallande mikroorganism). Bakterien förekommer ofta i de övre luftvägarna hos friska kaniner. Den orsakar många olika sjukdomar hos kanin där luftvägssjukdom är det vanligaste men den kan även orsaka rinit (snuva), sinusit (bihåleinflammation), konjunktivit (bindhinneinflammation), infektion i tårkanalen, otit (öroninflammation), tracheit (inflammation i luftstrupen) och abscesser (bölder).

  Symptom och smittöverföring

  Symptomen beror på var infektionen sitter. Abscesser och luftvägssymptom är vanligt, ibland tillsammans med mellan- eller inneröreinfektion. Ibland förekommer neurologiska symptom på grund av att det bildats en böld i hjärnan. Hos djur i avel kan reproduktionsstörningar, juverinflammation och/eller livmoderinflammation förekomma.

  Sjukdomens allvarlighetsgrad beror på vilken bakteriestam kaninen har infekterats med samt hur kaninens egna immunförsvar fungerar. Alltifrån subkliniska till låggradiga infektioner, upp till akut infektion med död inom 24 timmar förekommer. Symptomlösa bärare kan få stressutlösta symptom i samband med flytt, hög djurtäthet och värmestress. Även dålig omgivningsmiljö med hög ammoniakhalt kan predisponera för att kaninen får symptom.

  Oftast blir kaninerna infekterade via luftvägarna och bakterien kan sedan sprida sig vidare i kroppen och orsaka sjukdom. Kaninerna smittas genom direktkontakt med nässekret från infekterade kaniner eller indirekt genom kontakt med kontaminerade föremål. Pasteurella multocida sprids även med aerosoler men då krävs en längre tids exponering. Vidare kan Pasteurella multocida infektera sår, konjunktiva (bindhinnan), vaginalt eller oralt. Inkubationstiden har varit svårbestämd eftersom kaniner kan bära på bakterien utan att vara sjuka. I en studie tog det 1–2 veckor efter infektion innan kaninerna fick rinit.

  Diagnos

  Direkt påvisande genom odling av bakterien eller detektion med PCR kan hjälpa till att ställa diagnos. Men eftersom kaniner ofta är bärare av Pasteurella multocida så måste kliniska symptom vägas in. Vid odling från luftvägarna kan många olika bakterier växa i så kallad blandflora.

  Sanering och desinfektion

  Pasteurella multocida är känslig mot många desinfektionsmedel såsom 70 % etanol, fenoler, 1 % natriumhypoklorit, perättikssyra, kaliumperoxomonosulfat, formaldehyd och glutaraldehyd. Bakterien överlever mycket kort tid i luft utanför värden men kan överleva 14 dagar i 4-gradigt vatten och dagar i fuktig avföring.

  Som alltid vid sanering ska allt material, burar, skålar, verktyg och liknande, först rengöras noga med rengöringsmedel och vatten tills all synlig smuts är borta. Smuts (till exempel gödsel) motverkar desinfektionsmedlet och mekanisk rengöring är därför mycket viktig. Därefter appliceras desinfektionsmedlet på ytorna och får verka enligt tillverkarens rekommendation.

  Vaccination

  Det finns inget vaccin mot pasteurellos för kanin.

  Zoonosaspekt

  Pasteurella multocida kan infektera människor. Den kan orsaka hudinfektioner efter bett, och hos personer med nedsatt luftvägsfunktion kan den orsaka luftvägsinfektion. Hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan den orsaka blodförgiftning, ledinflammation och hjärnhinneinflammation.

  Sidan granskades senast : 2024-02-07