Gå direkt till innehåll

Perukhorn hos hjortdjur

Hjortdjur Ren

Perukhorn är en onormal förväxning av basthornen hos hjortdjur. Detta orsakas av hormonstörningar som förhindrar att basthuden dör och därmed kan fejas. Även hondjur med hormonrubbningar kan utveckla perukhorn.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Sjukdomsinformation

Hjortdjurens horncykel regleras av ett samspel mellan tillväxthormon och könshormon. 

Bild på två rådjurskranier med klumpar på hornen.
Perukhorn är inte helt ovanligt hos rådjur i Sverige. Foto: SVA.

Fejning av basthuden styrs av könshormoner, så om till exempel testiklarna är underutvecklade eller har tumörer, så uteblir fejningen. Detta leder till att så kallat perukhorn bildas, det vill säga att basthuden och hornen inte slutar att tillväxa. Basthornen kan få sådan storlek att de växer ner över ögonen och därmed leder till att djuret inte kan klara sig. 

Perukhorn är inte helt ovanligt hos rådjur i Sverige men mycket sällsynt hos andra vilda hjortarter. Hos renar uppträder det särskilt hos hanrenar som kastreras. Horn liknande perukhorn kan också utvecklas hos rågetter. Detta ses oftast hos gamla getter, och även hos hondjur ligger det då hormonella störningar bakom. I vissa fall finns också noterat att dessa getter kan feja sina horn. Rågetter med perukhorn har dock ibland setts få kid, vilket tyder på att könshormonerna fungerat normalt.

Om du avlivar ett rådjur med perukhorn så är SVA intresserad av att kunna få undersöka hela kroppen om möjligt. Om endast delar av kroppen kan skickas in för undersökning så är det de hormonproducerande organen som är av intresse - hela huvudet (för att undersöka hjärnan), hela strupen med struphuvud och sköldkörtlar, binjurar (framför allt njurarna) och testiklar eller livmoder med äggstockar. Eventuella förändringar i övriga inre organ är också av intresse. 

Innan du skickar in ett djur för undersökning kontakta alltid oss via vårt formulär Rapporteravilt.sva.se.  

Skicka prov till:

SVA
Avdelningen för patologi och viltsjukdomar
Travvägen 12 A
756 51 Uppsala

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2019-10-15