Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Perukhorn hos hjortdjur

  Hjortdjur Ren

  Perukhorn är en onormal förväxning av basthornen hos hjortdjur. Detta orsakas av hormonstörningar som förhindrar att basthuden dör och därmed kan fejas. Även hondjur med hormonrubbningar kan utveckla perukhorn.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Hjortdjurens horncykel regleras av ett samspel mellan tillväxthormon och könshormon. 

  Perukhorn hos rådjur
  Perukhorn är inte helt ovanligt hos rådjur i Sverige. Till vänster ett renkokat perukhorn hos en råbock. Till höger ett perukhorn med den förtjockade basthuden kvar på det underliggande hårda hornet. Foto: SVA

  Fejning av basthuden styrs av könshormoner, så om till exempel testiklarna är underutvecklade eller har tumörer, uteblir fejningen. Detta leder till att perukhorn bildas. Det abnormt förvuxna hornet bildas av att den mjuka basthuden inte slutar att växa till som vid den normala årliga horncykeln, som ska avslutas med att basthuden torkar in och kan fejas för att frilägga de underliggande hårda hornen. Tillväxten av bast kan få sådan storlek att de växer ner över ögonen vilket leder till att djuret inte kan se, föda sig normalt och får därmed svårt att klara sig. 

  Perukhorn är inte helt ovanligt hos rådjur i Sverige men mycket sällsynt hos andra vilda hjortarter. Hos renar uppträder det oftast hos hanrenar som kastrerats. Hos rådjur ses horntillväxter liknande perukhorn inte helt ovanligt även hos hondjur, dvs getter. Detta ses oftast hos äldre djur, och även för hondjur ligger det troligen någon hormonell störning eller obalans bakom. I vissa fall finns också noterat att getter kan feja sina perukhorn. Rågetter med perukhorn har dock ibland setts följas av kid, vilket tyder på att könshormonerna fungerat normalt.

  Om du avlivar ett rådjur med perukhorn så är SVA intresserad av att kunna få undersöka utvalda delar av kroppen om möjligt. De hormonproducerande organen är av intresse - hela huvudet (för att undersöka hjärnan), hela strupen med struphuvud och sköldkörtlar, binjurar (som ligger i fettet direkt framför njurarna) och testiklar eller livmoder med äggstockar. Eventuella synliga förändringar i övriga inre organ är också av intresse att undersöka.

  Kontakta alltid Viltsektionen via vårt formulär rapporteravilt.sva.se för att få förpackningsmaterial och information om hur du bäst skickar in proverna.

  Sidan granskades senast : 2024-01-30