Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Proliferativ enteropati hos gris

  Andra sjukdomsnamn: Lawsonia intracellularis, Proliferativ hemorragisk enteropati (PHE)

  Gris

  Proliferativ enteropati (PE) är en bakteriellt orsakad tarminfektion som drabbar unga grisar över hela världen. I Sverige förknippas sjukdomen mest med ett kroniskt förlopp hos tillväxtgrisar, med försämrad tillväxt och eventuellt diarré som följd. Mer akuta sjukdomsförlopp med blodiga diarréer och eventuella dödsfall kan drabba äldre grisar. Sjukdomen kallas då proliferativ hemorragisk enteropati (PHE), men denna form är ovanlig i Sverige.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Smittämne och smittvägar

  Sjukdomen orsakas av bakterien Lawsonia intracellularis. Bakterien kan även förekomma i besättningar utan påtagliga kliniska symtom. Smittspridningen är fekal-oral och bakterien förökar sig i grisens tarmepitelceller. Bakterien kan överleva cirka 14 dagar i miljön.

  Klinisk bild

  Lawsonia gris
  En kraftigt förtjockad tarmslemhinna på grund av infektion med Lawsonia intracellularis. Foto: Magdalena Jacobson/SLU

  Lawsonia intracellullaris kan ge upphov till en kronisk tarmsjukdom som oftast drabbar grisar mellan avvänjning och förmedling (cirka 6-15 veckors ålder). Sådana sjukdomsutbrott sammanfaller i tiden med att det skydd de unga grisarna fått via råmjölken avtar. Symtomen utgörs av eftersatta och avmagrade grisar (så kallade ”pellegrisar”) med eller utan diarré. Diarrén som ses är vanligen grå-brun och lös till vattnig i konsistensen.

  Mer akuta sjukdomsförlopp med blodiga diarréer och sporadiska dödsfall kan drabba äldre grisar (från äldre slaktgrisar till vuxna djur) och sjukdomen kallas då proliferativ hemorragisk enteropati (PHE).

  Provtagning och diagnostik

  Typiskt för sjukdomen är den kraftigt förtjockade slemhinnan i framför allt ileum, så kallad proliferativ intestinal adenomatos (PIA) som ses vid mikroskopisk undersökning i samband med obduktion. Vid obduktion kan bakterien påvisas i tarmslemhinnan. Den kan även påvisas i träck med hjälp av PCR, varför träckprov kan användas för att konfirmera den kliniska bilden på levande djur. Även serologi kan vara användbart, framför allt i samband med övervakning och vid testning av större grupper av djur.

  Behandling och förebyggande åtgärder

  Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid och i rätt dos är prognosen ofta god för den enskilda grisen. Som besättningsproblem kan det dock vara besvärligt att komma till rätta med problem med Lawsonia-infektioner. De förebyggande åtgärderna handlar om att försöka hindra smittspridning inom besättningen med hjälp av goda hygien- och smittskyddsrutiner. Vaccin finns också tillgängligt.

  Beställ SVA:s analyser

  Lawsonia intracellularis, antikroppar

  Lawsonia intracellularis (PCR)

  Bakterieodling aerob och anaerob samt resistensundersökningar

  Obduktion smågris, < slaktgris 1-3 st (exkl. kremering)

  Beställ SVA:s produkter

  Vacutainerrör utan tillsats 6 ml, 100 st

  Hållare till vacutainerrör, 10-pack

  Kanyl till vacutainerrör, 0,9x40 mm, 100 pack

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Sidan granskades senast : 2023-07-14