Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Psorospermium hos kräfta

  Kräftdjur

  Psorospermium-parasiten (Psorospermium sp.) har påvisats hos flera europeiska kräftarter: flodkräfta (Astacus astacus) turkisk smalklokräfta (Astacus leptodactylus), stenkräfta (Austropotamobius torrentium), samt de till Europa introducerade amerikanska kräftarterna signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) och taggkindskräfta (Faxonius limosus (tidigare Orconectes limnosus)). 

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Psorospermium
  Psorospermium-parasiter i svensk flodkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

  Psorospermium haeckeli har påvisats i flodkräfta och förekommer också i flera andra kräftarter. I svenska flodkräftbestånd är parasiten vanlig medan den är sällsynt förekommande i svenska signalkräftbestånd. I svenska signalkräftbestånd har Psorospermium-parasiter påvisats vid ett fåtal tillfällen i samband med hälsokontroller under 2000-talet.

  Symtom

  Infektion med Psorospermium behöver inte vara dödlig för kräftan, men den anses sätta ned kräftans motståndskraft för andra sjukdomar samt utgöra en negativ belastning vid miljörelaterad stress. Vuxna kräftor kan leva länge med en hög infektionsgrad, då parasiten framför allt infekterar bindväv, akut dödlighet kan förekomma hos unga individer.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Psorospermium haeckeli är den enda beskrivna arten i genus Psorospermium, ordningen Ichthyophonida. P. haeckeli är väldigt lite utforskad. Närmaste beskrivna släktingar är några andra vattenlevande parasitiska protister, som tillsammans fått namnet ”DRIPs clade” och består av Dermocystidium, rosette agent (Sphaerothecum destruens), Ichthyophonus och Psorospermium.

  Infektionsport:

  Okänd.

  Spridning i djuret:

  Hud, bindväv och muskulatur.

  Smittvägar:

  Okända.

  Överlevnad:

  Okänd.

  Provtagning och diagnostik

  Misstänkt infekterade kräftor undersöks bäst i färskt tillstånd men kan i undantagsfall frysas eller konserveras i 70-procentig sprit (till exempel rödsprit) innan undersökning.

  Diagnosen ställs för närvarande genom identifiering av parasiten med ljusmikroskopiska metoder.

  Behandling och profylax

  Terapi saknas

  Utsättning av kräftor med psorospermium-infektion är inte tillåten enligt Havs- och vattenmyndighetens förordning HVMFS 2021:7. Länsstyrelsen kan därmed neka utsättningstillstånd utan föregående hälsoundersökning. Köp därför endast kräftor från kräftodlingar eller sjöar som undersökts beträffande bland annat porslinssjuka (be att få se intyg eller undersökningsutlåtande).

  SVA:s analys

  Psorospermium, 1-5 kräftor inkl materialuttag, mikroskopi

  Sidan granskades senast : 2023-09-14