Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Salmonella - Allmän information

  Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns två arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongoriInfektion med salmonella är en av våra mest kända och viktigaste zoonoser (sjukdom eller smitta som kan spridas mellan djur och människa).

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sveriges kontroll av salmonella i foder och hos djur

  Infektion med salmonella är vanligt förekommande över hela världen. I Norden (Sverige, Norge och Finland) är förekomsten av salmonella hos livsmedelsproducerande djur lägre än i flera andra länder.

  I Sverige påbörjades kontrollen av salmonella efter ett stort utbrott av salmonella, Alvestautbrottet 1953, då salmonellakontaminerat kött uppskattades ha orsakat åtminstone 9 000 sjukdomsfall och 90 dödsfall hos människa. Det behövs ett kontinuerligt arbete för att reducera förekomsten av salmonella i alla steg av produktionskedjan, från jord till bord. Salmonellainfektion hos människa och djur är anmälningspliktig liksom fynd av salmonella i foder och livsmedel. Salmonellainfektionen hos människor och djur kan variera från symtomlös infektion till allvarlig.

  Lagstiftning salmonella

  Det finns både nationell och EU-lagstiftning om salmonella. För komplett och uppdaterad information om aktuell lagstiftning hänvisas till respektive ansvarig myndighet.  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att hantera salmonella i foder och djur, Livsmedelsverket är ansvarig för salmonella i livsmedel och Folkhälsomyndigheten för salmonella hos människa.

  Smittämnet salmonella

  Salmonella Dublin på platta
  Salmonella odlad på agarplatta. Foto: Bengt Ekberg/SVA

  Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns två arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongori. De flesta salmonellabakterier som orsakar infektion hos djur och människor tillhör arten S. enterica som i sin tur delas upp i sex underarter (subspecies); enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) och indica (V). Bland dessa återfinns i sin tur över 2 500 olika så kallade serovarer (även kallat serotyper) av bakterien. De flesta serovarer kan infektera både djur och människor. Några salmonellaserovarer är särskilt anpassade till vissa djurslag, exempelvis är Salmonella Derby anpassad till svin och Salmonella Dublin till nötkreatur medan några infekterar endast människa, exempelvis Salmonella Typhi. 

  Smittvägar för salmonella

  Smittspridningen kan ske via till exempel kontaminerade livsmedel, foder och vatten som inte upphettats tillräckligt, via kontaminerade material eller miljö eller genom direktkontakt med en smittad människa eller ett djur. Salmonella kan överleva en längre tid i omgivningen och även tillväxa.

  SVA:s ansvarsområden

  Viktiga uppdrag

  • Rådgivande expertmyndighet när det gäller salmonella i foder, hos djur och i miljön
  • Nationellt veterinärmedicinskt referenslaboratorium för salmonella (NRL)
  • Forskning kring övervakning och kontroll av salmonella och utveckling av analysmetoder
  Sidan granskades senast : 2023-01-16