Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Salmonella hos igelkott

  Vilda djur

  Salmonella hos igelkottar kan ge diarré eller allmäninfektion men igelkottar kan också vara symtomfria smittbärare. Salmonella kan även smitta till andra djur och människa. Förekommer i hela Skandinavien.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Bakterien Salmonella typhimurium eller Salmonella enteritidis.
  Spridning: Direktkontakt eller via smittsam avföring.
  Utbredning: Hela Skandinavien
  Årstidsförekomst: Hela året.

  Salmonella hittas ibland hos igelkottar. Vid kontakt med igelkottar är god handhygien viktig, särskilt då salmonella kan smitta till människor (zoonos).

  Vid obduktioner och bakteriologiska provtagningar av svenska igelkottar har salmonellabakterier påvisats i enstaka fall. Bara lokalt i sydvästra Skåne och på Gotland har mer omfattande salmonellasmitta hos igelkottar påträffats.

  I Skåne har det rapporterats fler fall av S. typhimurium DT1 på människa jämfört med övriga landet. Barn under sex år är överrepresenterade och flest fall rapporteras under sensommar/höst. Vid en undersökning 2008–2009 påvisades samma serotyp hos cirka elva procent av undersökta igelkottar från detta område.

  På Gotland dog, under 2013, flera sjuka igelkottar som inkommit till rehabiliterare av en allmäninfektion orsakad av Salmonella enteritidis. Det konstaterades också att andra igelkottar som inkom till rehabiliterare på Gotland bar på S. enteritidis i sina tarmar. 

  Omfattande lokala utbrott har även setts exempelvis i Norge, och i Finland är salmonella vanligt förekommande hos igelkottar. I Norge har två olika typer av salmonella påvisats hos igelkott, S. typhimurium DT1 och S. typhimurium DT42. Ett större utbrott bland människor 1996 samt årliga mindre utbrott och sporadiska fall har rapporterats där igelkottar bedömts vara den troliga smittkällan. Salmonella typhimurium DT1 har även påvisats hos igelkott i Finland. En sammanställning som publicerades 2003 kom fram till att det inte kan uteslutas att igelkottar och småfåglar (där denna fagtyp också påvisats) i Finland kan utgöra en reservoar varifrån smitta kan spridas vidare till människor och djur. Salmonella enteritidis har hittats hos igelkottar i Danmark och England. 

  Salmonellainfektioner hos igelkottar orsakar tarminflammationer med diarré, uttorkning, avmagring och slutligen död eller en allmäninfektion men igelkottar kan också bära på salmonellabakterier utan att själva bli sjuka (så kallade symtomfria smittbärare). 

  Det är viktigt att komma ihåg att salmonellabakterier även kan smitta till människor och orsaka sjukdom, varför man bör vara försiktig när man håller på med till exempel utfodring, rengöring av matskålar, eller hanterar sjuka eller döda igelkottar. God handhygien, det vill säga ordentlig handtvätt med tvål och vatten är viktig för att undvika smitta.

  Rapportera in fynd av sjuka och döda djur

  SVA övervakar sjukdomsläget av vilda djur och vi är tacksamma för rapporter om sjuka och döda igelkottar via rapporteravilt.sva.se. I vissa fall kan vi då be om hjälp med att skicka in igelkottar för undersökning.

  Sidan granskades senast : 2023-10-27