Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Salmonella som zoonos

  Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns två arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongori. De flesta salmonellor som smittar människor och djur ingår i arten Salmonella enterica. Infektion med salmonella är en av våra mer kända och viktigare zoonoser (sjukdom eller smitta som kan spridas mellan djur och människa).

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomssymtom hos människa

  Akuta buksmärtor, diarré, illamående, feber och ibland kräkningar. Infektionen kan variera från symtomfri eller lindrig till allvarlig. Infektionen kan leda till komplikationer, exempelvis till reaktiv artrit - en immunologisk reaktion som ger ledvärk och feber eller irritabel tarm.

  Smittkällor

  Kontaminerade livsmedel som kan vara av animaliskt ursprung som till exempel kött och ägg, eller av vegetabiliskt ursprung som till exempel sallat och andra bladgrönsaker, groddar, kryddor och frön.

  Kontakt med smittade människor eller djur.

  Kontakt med kontaminerad miljö exempelvis bäckvatten.

  Mottaglighet

  Alla är i princip mottagliga för smitta. Barn och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar är mera känsliga.

  Inkubationstid

  Ett till tre dygn (sex timmar till tio dygn).

  Smittvägar

  Salmonella kan smitta från djur till människa eller människa till djur. Bakterien överförs vanligtvis från djur till människor via kontaminerade livsmedel. Salmonella påvisas endast i ett fåtal livsmedelsproducerande djurbesättningar i Sverige varje år. Salmonellakontrollprogrammet visar att ägg och kött av inhemskt ursprung har en mycket låg förekomst av salmonella (cirka 0,05 procent). Hos människa i Sverige har de senaste åren rapporterats cirka 2000fall av salmonellainfektion per år. Av dessa har cirka en tredjedel smittats i Sverige, resten har smittats i samband med utlandsvistelse. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om salmonellainfektion hos människa.

  I många länder utanför Sverige, Norge och Finland är salmonella vanligt förekommande i animalieproduktionen och därmed även i livsmedel av animaliskt ursprung från dessa länder. Salmonella kan även förekomma i vegetabilier som kontaminerats med salmonella. För att minska risken för konsumenten provtas vissa typer av livsmedel av före införsel till Sverige* av myndigheter eller inom företagens egenkontroll. Trots detta är de salmonellautbrott som rapporteras i Sverige och där smittan påvisats oftast orsakade av importerade eller införda livsmedel.

  * Provtagning avseende salmonella tas till exempel vid införsel av färskt, kylt och fryst kött av nöt, svin och fjäderfä samt ägg från EU-länder.

  Smittsamhetsperiod

  Den smittade personen eller det smittade djuret kan utsöndra salmonellabakterier i cirka fyra till sex veckor efter den akuta sjukdomsperioden men ibland även i flera månader eller år. Bakterien kan utsöndras intermittent, det vill säga periodvis.

  Salmonellakontroll från jord till bord

  Som ett resultat av den salmonellakontroll vi har i Sverige i hela kedjan från jord till bord är livsmedel från animalieproducerande djur så gott som fria från salmonella och kontrollen av importerade livsmedel bidrar till att minska risken för konsumenten att bli smittad. För att ytterligare minska risken ska noggrann hygien vid hantering, tillverkning och tillredning av livsmedel vidtas, såsom även tillräcklig upphettning av kött, ägg och andra animaliska produkter, inkluderande pastörisering av mjölk. Därutöver rekommenderas god personlig hygien vid toalettbesök samt handtvätt efter hantering avföring från djur.

  Sidan granskades senast : 2022-03-07