Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Salmonid herpesvirus 1 hos regnbåge

  Fisk

  Salmonid herpesvirus 1 (SalHV1) är ett herpesvirus som påvisats hos regnbåge (Onchorhynchus mykiss). Viruset orsakar en relativt mild sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Naturlig infektion har endast beskrivits en gång, år 1978, på USA:s västkust. Viruset isolerades då från symtomfria regnbågshonor som lekt. Hundlax (O. keta) och kungslax (O. tshawytscha) har visats vara känsliga för viruset experimentellt. Atlantlax (S. salar), öring (S. trutta) och bäckröding (S. fontinalis) är inte mottagliga för viruset. Känsligheten hos juvenil fisk av dessa arter är okänd. Sjukdom bryter inte heller ut på årsgammal regnbåge, utan det är bara yngel som drabbas.

  Symtom

  Sjukdom uppstår vid vattentemperaturer under 10 grader. Viss dödlighet förekommer på yngel medan vuxna blir subkliniskt infekterade. Symtomen hos yngel har varit ospecifika såsom inappetens och utstående ögon (exoftalmi). En del fiskar blir mörkfärgade. Gälar och inre organ är bleka, magsäcken uppsvälld, och buken fylld av blodtillblandad eller gelatinös vätska. I sena stadier av sjukdomen förekommer fekala pseudomembran. Levern är flammig och kan ha blödningar. Njuren kan vara blek/grå men inte svullen. Blodutstryk visar en ökad frekvens omogna röda blodkroppar. Vid histologiska undersökningar finner man vävnadsdöd och degenerativa förändringar i njure (framför allt främre delen), lever och hjärta. Tvärstrimmig muskulatur tappar strukturen och ibland kan man observera hyalin muskeldegeneration.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Salmonid herpesvirus 1, genus Salmonivirus i familjen Alloherpesviridae.

  Infektionsport:

  -

  Spridning i djuret:

  Allmänt.

  Smittvägar:

  Virus överförs horisontellt, både mellan fiskar genom vattnet. Vertikal överföring kan inte uteslutas då viruset kan påvisas i ovarievätska. 

  Överlevnad:

  -

  Provtagning och diagnostik

  Ta kontakt med diagnosticerande laboratorium och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

  För diagnos skickar du in antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från njure, mjälte , hjärta och hjärna placerat i virusmedium för transport.
  • Dessutom bör material från njure, lever och hjärtmuskel formalinfixeras samt blodutstryk göras och skickas till laboratoriet med angivande om misstanke.

  Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar två till tre veckor.

  Behandling och profylax

  Terapi och vaccin saknas.

  Sjukdomen är inte listad av WOAH (World Organisation for Animal Health) eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

  Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  Sidan granskades senast : 2024-02-19