Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  SARS-CoV-2 hos djur

  SARS-CoV-2 är det virus som orsakar covid-19 hos människa och som sedan 2020 orsakat en omfattande pandemi. Även om viruset fortfarande cirkulerar i samhället så klassas inte covid-19 längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Det är idag väl dokumenterat att SARS-CoV-2 kan överföras från människa till vissa djurslag, och att vissa djurslag dessutom kan insjukna i olika grad och även sprida smittan vidare både till andra djur och människor.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Viruset hos olika djur

  Viruset har sitt ursprung i djurvärlden, sannolikt hos vissa arter av fladdermus (familjen hästskofladdermöss; Rhinolophidae). Även om viruset ursprungligen härstammar från djur så har pandemin drivits av smittspridning mellan människor.

  Det är dock idag väl dokumenterat att viruset kan överföras från människa till vissa djurslag, och att vissa djurslag dessutom kan insjukna i olika grad och även sprida smittan vidare både till andra djur och människor. SARS-CoV-2 har så här långt hittats hos 35 olika djurarter, såsom till exempel katt och hund, i 39 olika länder.

  Det är klarlagt att mink som hålls för pälsproduktion har en särställning bland djur, såväl när det gäller sannolikhet att infekteras med SARS-CoV-2, som förmåga till uppförökning av viruset och vidare smittspridning. Detta förklaras dels av minkens, och andra mårddjurs, inneboende egenskaper i förhållande till viruset, dels av de förhållanden under vilka mink för pälsproduktion hålls, i stora grupper på begränsad yta och med stora möjligheter till smittspridning från bur till bur.

  Frågor och svar

  Det finns flera olika typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med SARS-CoV-2 som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor. Nedan frågor och svar gäller SARS-CoV-2 hos djur. För information om andra coronavirus så hänvisas till respektive djurslag.

  SARS-CoV-2 hos lantbrukets djur  

  Sidan granskades senast : 2023-11-13