Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Sepsis hos kalv

  Nöt-kalvar Nötkreatur

  Sepsis ingår tillsammans med polyartrit och navelinfektion i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Sepsis uppstår sekundärt till en annan infektion eller via oral smitta.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner. Sepsis som besättningsproblem är eventuellt vanligare i dikobesättningar än i mjölkbesättningar. Sepsis uppstår inom några timmar eller dagar efter födseln. Sepsis är en sällsynt diagnos bland de diagnoser som rapporteras av veterinärer i Sverige. Endast 9 fall finns rapporterade under 2010 till 2015 och dessa sågs hos kalvar mellan 2 och 88 dagar.

  Symtom

  Kraftigt nedsatt allmäntillstånd, feber eller undertemperatur, nedsatt eller ingen sugreflex, uttorkning, kalla extremiteter, svag men ökad puls och ökad andningsfrekvens. Diarré, svullna leder och svullen navel kan förekomma. Kalven kan dö inom några timmar efter de första symtomen.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Både gramnegativa och grampositiva agens. E. coli, Trueperella pyogenes, stafylokocker och salmonella (anmälningspliktig). 

  Infektionsport:

  Via naveln eller annan infektion, eller oralt och vidare till tarmen som är permeabel för E. coli inom 24-36 timmar efter födseln.

  Spridning i djuret:

  Hematogent.

  Smittvägar:

  Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö. Oral smitta till exempel genom mjölk.

  Provtagning och diagnostik

  Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling vid anhopade fall.

  Behandling och profylax

  Det viktigaste är att förebygga sepsis genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

  Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket (pdf) att sepsis behandlas med trimetoprim/sulfonamid i första hand. Understödjande behandling tillkommer.

  Sidan granskades senast : 2024-03-25