Gå direkt till innehåll

Sorkfeber som zoonos

Nephropatia epidemica, Hantavirus, Puumalavirus, Sorkpest

Gnagare

Nephropatia epidemica är en sjukdom som i folkmun kallas för sorkfeber eller sorkpest. Skogssorken (Myodes glareolus) är reservoar för sjukdomen i naturen och antalet fall hos människor av sjukdomen varierar med antalet skogssorkar. Följaktligen är sorkfeber vanligt förekommande under sorkår i mellersta Norrland, medan sjukdomen praktiskt taget saknas andra år.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Puumalavirus orsakar Sorkfeber (Nephropatia epidemica)

Orsak: Puumalavirus
Arter: Skogssork (Myodes glareolus)
Spridning: Via infekterat damm (sorkurin, sorkavföring)
Utbredning: Mellersta Norrland till Mellansverige
Årstidsförekomst: Höst, Vår

Infektion med puumalavirus verkar inte ge upphov till sjukdom hos sorkarna, men kan vara allvarlig när människor drabbas.

Sjukdomen förekommer inom norra delarna av Skandinavien och sprids med infekterat damm då sorkarna utsöndrar virus med urin, avföring och saliv till omgivningen. Den uppträder under framför allt höst och vårmånaderna. Att sopa damm ur uthus och källare är en känd smittväg.

Sjukdomen kan ha ett dramatiskt förlopp hos människor med ett hastigt insjuknande, feber, buksmärtor och en kraftig påverkan på njurarna. Trots det stormande förloppet är prognosen god och man tillfrisknar i allmänhet utan behandling. Sorkfeber smittar troligen inte från människa till människa. Hundar och katter drabbas inte av sorkfeber.

Frågor om sorkfeber besvaras bäst av smittskyddsläkare, eftersom sjukdomen framför allt drabbar människor. Mer information finns bland annat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hitta på denna sida