Gå direkt till innehåll

Tandproblem hos kameldjur

Kameldjur

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter.

Sammanfattning

Alpackor och lamor har 30-32 permanenta tänder, medan kameler har 34. Tanduppsättning för vuxna alpackor/lamor är I 1/3,  C 1/1, P 1-2/1-2, M 3/3 och för kameler  I 1/3, C 1/1, PM 3/2, M3/3. Längst fram i munnen möter framtänderna i underkäken en tandplatta i överkäken. Handjur (och även en del hondjur) har kamptänder (canintänder). Mjölktänderna börjar bytas vid 6-9 månaders ålder för alpacka och lama respektive 12-15 månader för kameler. De är helt utbytta vid 5-6 års ålder (alpacka/lama) respektive 7-8 år (kameler).

Tecken på tandproblem är avmagring, svårt att äta, svullnad och/eller ömhet vid käke, tänder som sticker ut ur munnen.

Vanliga tandproblem är malocklusion (bettfel) och förvuxna incisiver (framtänder); lösa tänder; dubbla tänder (mjölktänder sitter kvar); infektioner/bölder i käkben och tandrötter. Traumatiska skador av kamptänder vid slagsmål förekommer också.

I ett examensarbete om obduktionsfynd hos svenska kameldjur (pdf) hade två alpackor (av totalt 93) fynd som var relaterade till tänder/käkar. Det ena var en 7-årig utmärglad alpacka med en böld i en tandrot och nedbrytning av käkbenet; det andra var en nyfödd cria (unge) med en medfödd missbildning i käken.

Behandling av tandproblem

Infektioner/bölder i tandrötter och käkar kan behöva behandlas av veterinär med antibiotika under lång tid (flera veckor). Tidigt insatt behandling är viktigt för bra resultat. Kirurgisk behandling på klinik kan vara ett alternativ i svåra fall.

Malocklusion, förvuxna incisiver, lösa respektive dubbla tänder samt kamptänder kan behöva tandvård. Det är då en fördel med lugnande medel till djuret, eftersom det blir mindre stressat och lättare att hantera. Smärtlindring är en fördel vid behandling som innefattar slipning eller borttagande av tänder eftersom pulpan kan bli åtkomlig. Slipning och trimning ska inte göras rutinmässigt utan vid klinisk misstanke, och av en person med adekvat utbildning, till exempel veterinär.

Trimning av incisiver bör göras med en liten roterande sågklinga; sågtråd är ett sämre alternativ. Tänderna får inte klippas då detta kan orsaka sprickbildning. Incisiverna ska ha kontakt med den främre delen av tandplattan.

Förebyggande åtgärder

Djur med bettfel bör inte användas i avel.

Väg och/eller bedöm hullet på kameldjur regelbundet.

Känn regelbundet med handen över käkbenen och längs tandraderna efter smärta, ojämnheter, svullnader.

Hitta på denna sida