Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Toxoplasmos som zoonos

  Andra sjukdomsnamn: Toxoplasma

  Katt Vilda djur

  Toxoplasmos orsakas av den encelliga parasiten Toxoplasma gondii, som har en komplicerad livscykel med katten som huvudvärd och många olika djurslag som mellanvärd.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Toxoplasmos hos människa

  Infektion med Toxoplasma förlöper vanligen utan kliniska symtom. Om en gravid kvinna, som inte varit i kontakt med smittämnet tidigare, smittas kan dock parasiterna spridas till fostret och i allvarliga fall orsaka missfall eller svåra hjärnskador hos fostret. En medfödd infektion kan också resultera i ögonskador som debuterar först senare i livet. Infektion hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan också få ett allvarligt förlopp. Människor kan infekteras genom infektion av otillräckligt upphettat kött från ett smittat djur eller via avföring från infekterade katter.

  Förekomst

  Parasiten är spridd i så gott som hela världen och såväl människor som många olika djurslag kan smittas. I svenska studier har man funnit att cirka 20 procent av de undersökta personerna hade antikroppar mot toxoplasma. Sjukdomen toxoplasmos hos människa var anmälningspliktigt fram till 2004 och då rapporterades mellan 4 och 18 fall per år.

  Smittämne

  Den encelliga parasiten Toxoplasma gondii.

  Symtom hos människor

  Vanligen inga specifika symtom.
  Mer information om toxoplasmos hos människa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

  Inkubationstid

  Några dygn till några veckor.

  Mottaglighet

  Smittade personer utvecklar som regel livslång skyddande immunitet. Riskgrupper är icke immuna gravida kvinnor och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

  Smittkälla

  Rått kött av varmblodiga djur samt katt-träck.

  Smittvägar

  Smittan kan spridas till människor genom förtäring av ofullständigt upphettat kött från smittade djur eller via smittade katters avföring. Infekterade katter utsöndrar parasiten i avföringen under några veckors tid. I miljön kan parasiten vara infektiös upp till ett år. Får och andra varmblodiga djur smittas via bete, foder eller vatten som kontaminerats med parasiter. Dessa djur fungerar som mellanvärdar för parasiten som kapslar in sig i muskler och olika organ. Dessa så kallade vävnadscystor kan vara infektiösa i många år.

  Kontrollåtgärder

  Speciellt gravida kvinnor bör undvika att äta rått eller otillräckligt upphettat kött och att komma i kontakt med avföring från katt. Katter som lever inomhus och inte utfodras med rått kött eller råa organ sprider dock inte någon smitta. Handtvätt efter arbete med jord och sand samt före och efter hantering av rått kött. Djupfrysning av kött samt upphettning till minst 65 grader dödar parasiten. 

  Personer som ger lammningshjälp bör använda engångshandskar och tvätta händerna noggrant efteråt.

  Sidan granskades senast : 2023-07-18