Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Treponematos hos kanin

  Andra sjukdomsnamn: Kaninsyfilis

  Kanin

  Treponematos orsakas av bakterien Treponema paraluis-cuniculi. Sjukdomen är vanligast hos besättningskaniner, men förekommer också hos både sällskaps- och vilda kaniner. Det tar ibland lång tid innan sjukdomen bryter ut efter att kaninen smittats. Kaniner med sjukdomen får svullnad, blåsor och sår runt könsorganen och munen. Kaninen kan också vara smittad utan att uppvisa symtom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Treponematos kallas även kanin-syfilis och orsakas av bakterien Treponema paraluis-cuniculi. Den förekommer hos både tama och vilda kaniner världen över men är vanligast hos besättningskaniner. Det händer dock att den förekommer hos sällskapskaniner också. I Sverige är sjukdomen ovanlig men bra att ha med som en differentialdiagnos. Olika stammar av kaniner är olika mottagliga för sjukdomen. Vanligen ses symptom hos yngre individer i könsmogen ålder.

  Symptom och smittöverföring

  Kaninerna får först förändringar i yttre könsorgan och runt munnen i form av svullnad, rodnad och blåsor som senare övergår i sår och sårskorpor. Förändringar kan även uppstå i slemhinnor och hudområden med lite päls. Obehandlade kan förändringarna kvarstå länge och kaninerna kan få återkommande skov där förändringarna läker nästan helt emellanåt. Det förekommer även symptomlösa infekterade kaniner som kan sprida smittan vidare. I en studie utgjorde symptomlösa smittspridare 25 procent av de kaniner som hade antikroppar mot bakterien.

  Sjukdomen överförs sexuellt eller från hona till unge i samband med födseln och diande. Sjukdomen kan även spridas genom direktkontakt med en infekterad kanin. Inkubationstiden är 3–6 veckor ända upp till 10–16 veckor vilket betyder att det kan dröja lång tid från det att kaninen smittades till dess att den börjar få symptom.

  Diagnos

  Oftast ger de kliniska symptomen misstanke om treponematos. Diagnos kan ställas genom påvisande av bakterier i vävnadsprov alternativt genom test av antikroppar i serum.

  Sanering och desinfektion

  Treponema paraluis-cuniculi överlever inte utanför värddjuret, därför är normal rengöring inklusive avlägsnande av hudflagor tillräckligt för att sanera miljön där en infekterad kanin har vistats.

  Vaccination

  Det finns inget vaccin mot treponematos för kanin.

  Sidan granskades senast : 2024-02-07