Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Tuberkulos hos kameldjur

  Kameldjur

  Tuberkulos är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av granulombildning i lymfknutor och inre organ. Tuberkulos orsakas av mykobakterier. Flertalet däggdjur, inklusive människa, är mottagliga för sjukdomen.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Ja

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Förekomsten av bovin tuberkulos hos sydamerikanska kameldjur (SAK), framför allt alpackor, har aktualiserats under senare år. Detta inte minst på grund av den problematiska situationen i Storbritannien. Där identifieras ett flertal smittade besättningar varje år, och sjukdomssituationen är inte under kontroll.

  Serologiska tester för upptäckt av tuberkulosinfektion

  Det allvarliga läget har komplicerats av att de testmetoder som funnits tillgängliga för påvisande av tuberkulos hos levande alpackor inte varit bra. Den testmetod som använts internationellt (så kallat hudtest) utvecklades ursprungligen för nötkreatur och har visat sig fungera mycket dåligt på sydamerikanska kameldjur. Moderna så kallade serologiska tester finns dock tillgängliga idag. De har i vetenskapliga studier visat sig vara betydligt känsligare än hudtest för att upptäcka tuberkulosinfektion hos alpackor.

  Införselregler minskar risken att föra in smitta till Sverige

  I Sverige har intresset för alpackorna ökat under de senaste decennierna, och därmed intresset av att importera avelsdjur från länder med en större och mer utvecklad alpackanäring. Många av dessa länder, bland annat Storbritannien, har dock ett annat sjukdomspanorama än Sverige, inte minst vad gäller tuberkulos. För att minska risken för införsel av tuberkulos via importerade alpackor gäller därför sedan några år nya införselregler. Läs mer om smittskydd och import av kameldjur.

  Övervakningsprogram för tuberkulos hos alpacka

  För att också få en bättre överblick av smittskyddsläget avseende tuberkulos i den svenska alpackapopulationen, och minska risken för spridning ifall sjukdomen introduceras, initierade Jordbruksverket, SVA och näringen arbetet med ett övervakningsprogram för tuberkulos hos alpacka. Programmet pågår sedan 2015 i Gård & Djurhälsans regi.
  Sidan granskades senast : 2024-01-18