Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Tungmask hos hund

  Andra sjukdomsnamn: Linguatula serrata

  Hund

  I Norden har tungmasken Linguatula serrata påvisats några gånger hos hundar importerade från Rumänien.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Utseende

  Tungmasken Linguatula serrata är en parasit som hör hemma bland kräftdjuren.  Parasiten är platt, segmenterad och är försedd med klor i framänden. Hanarna är upp till 2 cm långa medan honorna vanligen är 10-12 cm.  

  Livscykel

  Tungmask från hund
  Tungmask hos hund. Foto: Anders Lindström/SVA

  Den vuxna tungmasken lever i näshålan på sitt värddjur som är en köttätare, till exempel räv, hund eller katt. Där kan tungmasken leva i upp till 15 månader. Honorna producerar stora mängder ägg som kommer ut med värddjurets avföring och nossekret.  När äggen sväljs av en mellanvärd, vanligen en idisslare, kläcks äggen i tarmen och larver med fyra ben blir fria. Larverna borrar sig genom tarmväggen och sprids till olika organ, speciellt till lungor, lever och lymfknutor. Därefter utvecklas larverna till nymfer som kan infektera ett värddjur om de blir uppätna. I värddjuret kryper nymferna till näshåla/svalg där de utvecklas vidare till vuxna stadier. Honorna börjar producera ägg efter cirka sex månader.

  Symtom

  Hundar smittas vanligen av att äta rått infekterat slaktavfall. Symtom hos en infekterad individ kommer från näsa och svalg och yttrar sig i form av fnysningar, harklingar och irritation. Även människa kan infekteras, både med ägg från värddjur eller med nymfer i rå inälvsmat. Människor får sällan allvarliga symtom, men parasiten är obehaglig då nymferna sätter sig i näshålan.

  Behandling

  Dessvärre är tungmasken svår att avdöda med läkemedel. Parasiterna kan möjligen avlägsnas manuellt under narkos. Det händer även att hunden harklar eller fnyser ut maskarna.

  Mer information om införselregler till Sverige för hundar finns på Jordbruksverkets webbplats.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Enkel artbestämning av parasit

  Sidan granskades senast : 2023-08-02