Gå direkt till innehåll

TVT, Transmissible venereal tumour hos hund

Hund

Transmissible venereal tumour (TVT) är en vanligtvis godartad tumörsjukdom som drabbar framför allt yttre genitalia hos hund. Sjukdomen förekommer bland annat i södra Europa, framför allt i länder med många lösspringande hundar. Till och med november 2012 har tre fall konstaterats i Sverige. Under 2013 rapporterades ytterligare två fall till Jordbruksverket och under 2014 rapporterades fyra fall. Inga fall rapporterades under 2015 och 2016.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Transmissible venereal tumour (TVT) är en vanligtvis godartad tumörsjukdom. TVT drabbar framför allt yttre genitalia hos hund. Det är en unik typ av tumör genom att den smittar mellan hundar. Den smittar inte till människa eller andra tamdjur än hund. Tumören förekommer bland annat i södra Europa, framför allt i länder med många lösspringande hundar. I Sverige har sjukdomen diagnosticerats hos hundar med ursprung i Indien och Rumänien. TVT ses företrädesvis hos hund, men har påvisats även hos vilda karnivorer. 

Etiologi (agens och smittvägar)

TVT är en tumörform som smittar via celler. TVT sprids främst genom att tumörceller kommer i kontakt med skadad hud eller slemhinna, vilket i praktiken sker vid parning. Sjukdomen är vanligast hos unga, könsmogna hundar.

Tumören uppstår på infektionsplatsen (vanligen yttre könsorgan) och är oftast godartad, men kan metastasera (spridas i kroppen) hos nedsatta individer. Spridningen kan ske till underhud, hud, lymfknutor, lever, mjälte, njurar, ögonlock, mjuka gommen och hjärnan.

Klinisk bild

Hos tikar karakteriseras sjukdomen vanligen av en tumörväxt i slidan. Tumören kan också växa ut till slidöppningen och perineum. Hos hanhundar ses tumörväxt ofta på penis eller på förhudsslemhinnan. Tumören är i typiska fall gråröd och nodulär och skadas lätt och blöder.

När hundar smittas genom att slicka andra infekterade hundar kan de också få primära tumörer i näshålan. 

Provtagning och behandling

TVT är en klinisk och patologanatomisk eller cytologisk diagnos. Vaginalcytologi (cellprov) kan användas både för diagnostik av tumören och för att följa resultatet av en eventuell behandling.

För prognos och behandling görs en bedömning av en veterinär onkolog.

En hund som har diagnostiserad TVT ska naturligtvis inte tillåtas komma i kontakt med andra hundar för att undvika vidare smittspridning. 

Anmälningsplikt

TVT hos hund skall anmälas redan vid misstanke till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar, eller misstänkt smittsamma djursjukdomar, som normalt inte förekommer i landet. (se Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktigadjursjukdomar

Profylax

Sjukdomen ses framför allt i områden med lösspringande hundar som parar sig fritt. Vid vistelse i sådana områden bör man därför hålla sin hund under uppsikt (kopplad). Kastration av hundar är ett sätt att hålla smittrycket nere.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-07