Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  TVT, Transmissible venereal tumour hos hund

  Hund

  Transmissible venereal tumour (TVT) är en smittsam tumörsjukdom som drabbar hundar. Smittan importeras med hundar med ursprung från länder utanför Norden.

  Förekomst och smitta

  Tumörsjukdomen Transmissible venereal tumour (TVT) smittar från hund till hund via direktkontakt. Sjukdomen förekommer hos hund i stora delar av världen, inkluderande i södra och östra Europa.

  TVT diagnosticerades förs i Sverige gången i samband med import av hundar från utomnordiska länder via internet och olika organisationer; från och med år 2012 till och med år 2021 ett tjugotal fall.

  En hund med TVT är en smittrisk för andra hundar, men inte för människor och andra djur. Tumörformen smittar via celler, det vill säga genom att hundarna har direkt kontakt med skadad hud eller slemhinna.

  Överföring av celler sker även innan tydliga tumörbildningar uppmärksammats av ägare eller veterinär – det vill säga innan man vet om att hunden bär på tumörceller. Det är inte helt klarlagt om smitta skulle kunna ske indirekt via tumördelar som släpps från hunden ut på marken eller hundfiltar. Normalt sker smitta vid direkt kontakt mellan hundar; via nos, mun eller könsvägar.

  Symtom och behandling

  På grund av hur tumörformen smittar utvecklas tumörer oftast i könsvägar, inkluderande inne i vagina, alternativt i näshåla och/eller munhåla. Spridning kan sedan ske till inre organ.
  Beroende på var tumörerna sitter ses olika symtom och i de fall man inte kan se tumörer, det vill säga att de sitter på en plats där man kan se dem, så kan det vara svårt att ställa diagnos.

  När tumörerna sitter på en plats där de efter att ha växt sig tillräckligt stora kan ses med blotta ögat, uppstår som ofta en misstanke om tumörer ganska snabbt, särskilt som de ofta också ganska snabbt blir allt större. Efter hand börjar det ofta droppa eller rinna blodblandad vätska från tumörerna, och de kan bli infekterade. Sitter tumören i könsvägarna blir misstanken om att det är just TVT ofta stark redan när veterinärerna undersöker hunden. För att bekräfta misstanken kan vävnadsprov tas direkt från tumören.

  För den enskilda hunden och djurägaren medför TVT stora konsekvenser. Smittade hundar kan inte ha kontakt med andra hundar utan risk för smittspridning, vilket komplicerar hundlivet för den enskilde hundägaren. Det inkluderar till synes friska hundar som har haft kontakt med en hund med TVT, till dess att uppföljningar över tid hos veterinär kanske kan göra att smittrisk kan uteslutas. Under hur lång tid detta gäller behöver avgöras i varje enskilt fall med hjälp av undersökningar utförda av veterinär som arbetar med hundar vid djursjukhus, klinik eller motsvarande.

  Eftersom en hund med TVT behöver behandlas med cellgifter krävs specialistvård hos en veterinär onkolog, med upprepade besök med cytostatika och lång tids uppföljning efter avslutad behandling krävs. För att klara en cellgiftsbehandling behöver också hunden vara tillräckligt frisk. Kontakta veterinär som arbetar med just hundar vid djursjukhus, klinik eller mottagning för rådgivning och eventuell remiss till en veterinär onkolog. Man kan förstås fråga efter en besökstid hos just en onkolog direkt, om sådan möjlighet finns.

  Återfall rapporteras i utländsk litteratur vara vanligt, men prognosen för den enskilda hunden behöver berömmas av den veterinär som handhar fallet.

  Förebygga smitta

  En hund med TVT är en smittrisk för andra hundar, men inte för människor och andra djur. Tumörformen smittar via celler, det vill säga genom att hundarna har direkt kontakt med skadad hud eller slemhinna. Smitta kan också ske innan tumörer hunnit utvecklas. Förebyggande åtgärd mot smitta är därmed att se till att direktkontakt mellan hundar med antingen konstaterad, eller misstänkt TVT och andra hundar inte sker.

  Det är inte helt klarlagt om smitta skulle kunna ske indirekt via tumördelar som släpps från hunden ut på marken eller hundfiltar.

  Hur länge hundar bör hållas isolerade från andra hundar, och vilka hundar som bör hållas isoleras behöver avgöras i varje enskilt fall med hjälp av undersökningar utförda av veterinär som arbetar med hundar vid djursjukhus, klinik eller motsvarande.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Sidan granskades senast : 2024-02-20