Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ullrävssjuka

  räv Vilda djur

  En sjukdom som ofta misstas för rävskabb. Ullrävssjukan yttrar sig i mer eller mindre avsaknad av pälsens stickelhår och i vissa fall även ullhåren. Sjukdomen är troligen ärftlig och innebär att pälshåren inte utvecklas normalt.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  En sjukdom som ofta misstas för rävskabb är ullrävssjuka. Rävar med denna åkomma brukar också benämnas samsonrävar. 

  Denna sjukdom yttrar sig i en mer eller mindre avsaknad av stickelhåren och i vissa fall även ullhåren. Sjukdomen är troligtvis ärftlig och innebär att pälshåren inte utvecklas normalt. Den förekommer av och till bland rävar i alla delar av landet och ofta förekommer ett flertal fall inom samma område.

  När rävar skickas in till SVA med anledning av rävskabb eller för andra viltsjukdomsundersökningar inkommer också ett flertal rävar med ullrävssjuka. Bland annat har det varit helt hårlösa rävar från Norrland under vinterperioder med temperaturer lägre än minus 30 grader Celsius. Noterbart på dessa rävar var att inga tecken på förfrysningar kunde upptäckas. Tvärtom hade dessa rävar ett extremt tjockt fettlager istället, för att isolera sig mot kylan.

  Sidan granskades senast : 2021-10-21