Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ullrävssjuka

  räv Vilda djur

  En sjukdom som ofta misstas för rävskabb. Ullrävssjukan yttrar sig i mer eller mindre avsaknad av pälsens täckhår vilket ger räven ett ulligt utseende. Sjukdomen är troligen ärftlig och innebär att pälshåren inte utvecklas normalt.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  En sjukdom som ofta misstas för rävskabb är ullrävssjuka. Rävar med denna åkomma brukar också benämnas samsonrävar.

  Denna sjukdom yttrar sig i en mer eller mindre avsaknad av täckhår över hela eller delar av kroppen vilket ger rävarna ett ulligt utseende. Sjukdomen är troligtvis ärftlig och innebär att pälsens täckhår inte utvecklas normalt. Den förekommer av och till bland rävar i alla delar av landet och ofta förekommer ett flertal fall inom samma område.

  I finska studier från mitten av 1900-talet beskrevs samsonrävar som i genomsnitt större och tyngre än andra rävar och med större fettreserver under huden och i buken vilket antogs kompensera för den tunnare pälsen. Finska studier av samsonrävar i fångenskap visade också att frånvaron av täckhår inte alltid var konstant utan hos vissa djur kunde komma och gå i samband med pälsömsning så att rävar utan täckhår kunde utveckla en normal päls efter pälsömsning och tvärt om.

  Samsonrävar finns rapporterade från Norden och Nordamerika och tillståndet beskrevs på rävfarmer i Finland redan på 1920-talet. De studier som gjordes i mitten på 1900-talet kom fram till att tillståndet troligen var ärftligt och styrt av recessiva anlag. Så vitt känt finns inga moderna genetiska studier av ullrävssjuka.

  Rapportera gärna fall av ullrävssjuka via vårt webbformulär rapporteravilt.sva.se.

  Sidan granskades senast : 2024-04-29