Gå direkt till innehåll

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) hos fisk

Fisk

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) förekommer över hela världen. Sjukdomen delas in i två former. En klassisk form som drabbar regnbåge i sötvatten och en marin form som kan ge sjukdom på marina arter, till exempel sill (den marina formen kan i undantagsfall smitta regnbåge).

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sverige, Island, Finland och Norge anses än så länge fria från den klassiska formen men den marina formen har påvisats vid svensk och finsk kust. Den klassiska formen av sjukdomen förekommer i fiskodlingar i Tyskland, Frankrike med flera europeiska länder.

Symtom

Symtomen hos fiskar som har akut VHS är mörk hud, utstående ögon, apati och onormalt spiralformigt simsätt. Runt ögonen, på huden, i bukväggens hinnor, i muskulaturen och de inre organen förekommer ofta rikligt med blödningar. Av blödningarna blir fisken anemisk.

Smittämne

VHS orsakas av rhabdovirus.

Smittvägar

Viruset överförs inte från föräldradjur till avkomma men smittar lätt mellan fiskar. Rom som inte tvättats med desinficerande preparat kan sprida smittan.

Diagnos

För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta.

Om du misstänker sjukdomen

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket omedelbart informeras. Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov är på väg. Observera smittrisken. All utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-29