Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karl Ståhl
Karl Ståhl Statsepizootolog, professor karl.stahl@sva.se 018-67 41 27

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Makerere universitetet

Vietnam National University of Agriculture

National Institute of Veterinary Research

Vietnam

Department of Animal Health and Production

Cambodia

International Livestock Research Institute

ILRI

City University of Hong Kong

China

Finansiär

Vetenskapsrådet

Start/avslut

2020 - 2022

ASF goes global - ett Nord-Syd-Syd-samarbete för förbättrad sjukdomskontroll

Syftet med det föreslagna nätverksprojektet är att skapa ett långsiktigt tvärvetenskapligt samarbete mellan länder i Sydostasien, Östafrika och Sverige fokuserat runt den allvarliga, smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest (ASF).

Hälften av världens grisar finns i Kina, uppemot hälften av dessa beräknas hållas på småskaliga jordbruk eller som enstaka hushållsgrisar. Även i många länder i Sydostasien är grispopulationen mycket stor och gristätheten hög, med en blandning av kommersiella och småskaliga besättningar. Dessa länder har de senaste decennierna haft en positiv ekonomisk utveckling, men landsbygdsbor har ofta halkat efter och fattigdomsklyftor mellan stad och land är betydande. För fattiga landsbygdsbor i Asien är grishållning en viktig inkomstkälla och en social trygghet. 

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och europeiska vildsvin med akut, blödarfeber som i de flesta fall leder till döden. Sjukdomen orsakas av ett virus och inget vaccin eller behandling finns. När djuren är sjuka finns virus i alla kroppens delar, men med högst koncentration i blod. I de länder där sjukdomen kontrolleras tillämpas förebyggande åtgärder som ökad biosäkerhet, och karantän och utslaktning vid konstaterade utbrott. Historiskt cirkulerar viruset på den afrikanska kontinenten söder om Sahara, men 2007 introducerades sjukdomen till Kaukasus och spreds därifrån norr- och västerut till öst- och Centraleuropa. Under 2018 gjorde sjukdomen ett stort geografiskt hopp till Kina där smittspridningen sedan dess skett med enorm hastighet. Under de första månaderna av 2019 nåddes Vietnam och Kambodja.

I Afrika söder om Sahara där sjukdomen funnits länge är det väl känt hur sjukdomen sprids och hur den kan kontrolleras. Grisproduktionen ökar i många länder, men är fortfarande oftast småskalig och del av ett blandad småskaligt jordbruk med andra djur som diversifierar inkomster och risker. När sjukdomen etablerats i Europa har nya smittspridningsscenarion uppträtt. Europeiska vidsvin verkar spela en stor roll för upprätthållandet av smittan. När sjukdomen nu erövrar en ännu en ny kontinent är många faktorer angående smittspridning och kontroll fortfarande okända. Det som dock är känt, och konstant i olika länder och scenarion, är att människors aktiviteter och beteenden spelar stor roll för smittspridningen. Smittan sprids längs med handelsrutter och i de nätverk där grisar och produkter förflyttas och byter ägare. Likaså beständigt är de stora sociala och ekonomiska konsekvenser som utbrott får för människor i grisvärdekedjan, och de allvarliga djurskyddskonsekvenserna.

I det föreslagna projektet kommer befintlig kunskap och erfarenheter från många års forskning om ASF i dess ursprungliga miljö söder om Sahara användas och delas med forskare från Sverige och nyligen drabbade länder i Asien.  Från de nyligen smittade länderna finns erfarenheter av täta grispopulationer, och av storskalig bekämpning som saknas från Afrika. Ett forskningsnätverk för nord-syd-syd-utbyte av kunskap och erfarenheter kommer skapas och pilotstudier genomföras med inriktning på förståelsen av hur människors kunskap, attityder och beteende påverkar sjukdomsdynamik, spridning och möjligheten att kontrollera sjukdomsutvecklingen och därmed risken för långvarig etablering och uthållighet hos sjukdom i den regionala grispopulationen i Sydostasien och Kina. Resultaten av pilotstudierna kommer kommuniceras inom nätverket, och utifrån dessa kommer forskningsansökningar för större internationella utlysningar tas fram. Baserat på den nya kunskap som kommer uppstå i detta projekt, och från den framtida forskning det lägger grunden till, kommer kreativa problemlösningar och engagemang från aktörer inom sektorn kunna omsättas till effektiva kontrollmetoder som anpassas till lokala förutsättningar, och som tar hänsyn till småböndernas dagliga liv och beroende av grisar för sitt uppehälle.


Sidan granskades senast : 2023-01-31