Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Maria Nöremark.
Maria Nöremark Biträdande statsepizootolog maria.noremark@sva.se 018-67 40 96

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

FOI

Lunds Universitet

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2022 - 2025

Djurslag

Vilda fåglar

Fjäderfä

Medlemmar

Arianna Comin

Caroline Bröjer

Désirée Jansson

Hyeyoung Kim

Malin Grant

Siamak Zohari

Att skydda fjäderfä mot allvarliga smittor – kunskapsuppbyggnad för framtida hantering med fokus på högpatogen aviär influensa (HPAI) och smittskydd

Foto: Malin Grant/SVA

Sedan 2006 förekommer återkommande utbrott av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) i Europa, vintern 2020-2021 har för Sverige inneburit den allvarligaste säsongen hitintills. Många rapporter om döda vilda fåglar och HPAI har bekräftats i flera områden i landet. Sammanlagt 24 fjäderfäbesättningar har drabbats. Bland dessa finns olika besättningstyper, från hobby till stora producenter och avelsbesättningar, ekologiska och konventionella. Mer än två miljoner fjäderfän har antingen dött av sjukdomen eller behövt avlivas. Näringen har drabbats hårt och det har medfört importer av kläck- och konsumtionsägg. Utöver djurlidande och drabbade producenter har utbrotten inneburit samhällskostnader i storleksordningen en halv miljard SEK.

Sannolikt kommer HPAI drabba landet igen. Trots att grunderna vad gäller smittspridning är kända och näringen gör mycket förebyggande, har även besättningar som vidtagit åtgärder drabbats. Frågan är vad som kan göras ytterligare för att förebygga framtida utbrott.

Syftet med projektet är att undersöka faktorer som kan påverka introduktion och spridning av HPAI.  En riskfaktorstudie kommer att jämföra drabbade och icke-drabbade anläggningar. Systematisk insamling av data gällande biosäkerhet och viltfågelförekomst på gård kommer att ske som underlag till analysen, utöver register- och geografiska data.  Särskild fokus kommer att läggas på möjligt luftburen introduktion och spridning. Statistisk analys kommer att ske såväl som spridningsmodellering.

Poster

Mapping the risk of introduction of highly pathogenic avian influenza virus to Swedish poultry (pdf)L

Läs mer

Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI H5Nx, Clade 2.3.4.4.b) in Poultry and Wild Birds in Sweden: Synopsis of the 2020–2021 Season


Sidan granskades senast : 2024-03-18