Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Stefan Widgren
Stefan Widgren Veterinär, epidemiolog, PhD stefan.widgren@sva.se 018–67 41 86

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SLU

Växa Sverige

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2022 - 2025

Djurslag

Nötkreatur

Medlemmar

Emma Hurri

Ivana Rodriguez Ewerlöf

Jenny Frössling

Bromsa smittspridningen av Mycoplasma bovis och skydda fria besättningar

Mycoplasma bovis (M bovis) orsakar problem med kalvhälsan och hög dödlighet. Smittan sprids via djurförflyttningar och är idag ett reellt problem vid förmedling av kalvar som i samband med transport och insättning i ny miljö utvecklar sjukdom och sprider smittan vidare i den nya besättningen. M bovis orsakar djurlidande och stora kostnader i smittade besättningar. Syftet med projektet är att utöka kunskapen om epidemiologin kring M bovis och föreslå bekämpningsstrategier för att bromsa smittspridningen inom och mellan besättningar.

Detta projekt utgår från några av de prioriterade områden som nämns i utlysningen, nämligen; i) Minskad spridning av M bovis, ii) Ökad djurvälfärd hos kalvar, iii) Förebyggande smittskyddsåtgärder för ökad djurvälfärd, och iv) Forskning kring sambanden mellan djurvälfärd, åtgärder och ekonomi.

Inom projektet kommer vi att: WP1) studera djurförflyttningar av kalvar för att förstå regionala mönster och förändringar över tid, WP2) utveckla en spridningsmodell för M bovis som inkluderar hur bakterien sprids inom och mellan besättningar, samt WP3) utvärdera effekter i simuleringar av bekämpningsstrategier i nötpopulationen med avseende på ekonomi, provtagning och förekomst, samt WP4) öka kunskapen om M bovis bland lantbrukare, rådgivare och veterinärer.


Forskningsgruppen är tvärvetenskapligt sammansatt med expertis inom epidemiologi, sjukdomsmodellering, klinik, diagnostik och behandling av M bovis, djurvälfärd, och ekonomisk analys inom lantbruket, och består av forskare från SVA, SLU och Växa Sverige.


Sidan granskades senast : 2024-05-14