Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Asgeir Astvaldsson
Ásgeir Ástvaldsson Forskare, fil.dr Statens veterinärmedicinska anstalt asgeir.astvaldsson@sva.se 0736-33 04 42

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Uppsala universitet

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2023 - 2025

Medlemmar

Hanna Skarin

Sevinc Ferrari

Campylobacter-stammar som orsakar utbrott i Sverige – överlevnadsmekanismer och patogenicitet

Infektion orsakad av Campylobacter är den mest rapporterade bakteriella magtarminfektionen i världen. Under åren 2014-2018 hade vi årliga campylobacterutbrott i Sverige under vinterhalvåret. Samtliga av utbrotten visade sig vara kopplade till inhemsk kyckling och ha orsakats av enskilda stammar som spridit sig bland kycklingproducenter, vidare till livsmedel och till slut smittat många människor. Detta projekt ämnar utreda vilka fysiologiska egenskaper som skapar utbrottsstammar av Campylobacter. Egenskaper som t.ex. tolerans mot torka, frysning och syre samt förmåga att anpassa sig och överleva i miljön och att orsaka infektion i humana tarmceller kommer att undersökas. Egenskaper kommer undersökas på DNA och RNA-nivå för att öka förståelsen bakom dem. Förståelsen för vad som tillåter dessa stammar att bli dominerande och överleva genom produktionskedjan kommer användas för att ta fram rekommendationer om kycklinghantering för att förhindra framtida utbrott.

Sidan granskades senast : 2023-01-27