Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2022 - 2022

Medlemmar

Linda Engblom

Magnus Thelander

Fodertransporthygien - studier av hygienrutiner

Foto: Linda Engblom/SVA

Det har till och från genom åren blossat upp diskussioner bland lantbrukare och utredande veterinärer om foderbilarna som levererar foder ut till gård har någon roll i spridningen av salmonella. Denna diskussion uppstår speciellt vid tidpunkter då många fynd av salmonella görs på gårdsnivå.

Projektet syftar till att undersöka hur väl fodertransportörer följer foderföretagens rutiner, att utförd rengöring är adekvat med hänsyn till tidigare laster för att inte äventyra fodersäkerheten samt att genom provtagning verifiera att lastutrymmen med tillhörande utrustning inte innehåller salmonella. 


Sidan granskades senast : 2023-01-31