Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Artursson
Karin Artursson VMD, forskare, adjungerad professor karin.artursson@sva.se 018-67 41 68

Huvudman

SVA

Finansiär

SVA donation

Start/avslut

2020 - 2020

Genotypning av Staphylococcus aureus från svenska mjölkkor med juverinflammation som grund för framtida rådgivning

Staphylococcus aureus är en vanlig orsak till juverinflammation (mastit) hos mjölkkor i Sverige. Eftersom den kliniska yttringen av mastit är kopplad till egenskaper hos den infekterande S. aureus-stammen är det viktigt att vi vet vilka stammar som cirkulerar bland svenska kor och hur dessa eventuellt förändras över tid. Rådgivning till besättningar med mastitproblematik bör bygga på kunskap om vilka stammar som orsakar problemen för att rätt åtgärder ska kunna sättas in. Vid förekomst av stammar som har stor spridningsbenägenhet bör kraftfullare åtgärder sättas in. Orsakas mastiterna av stammar som endast resulterar i liten påverkan på juvrets mjölkproducerande celler kanske inte dessa behöver behandlas med antibiotika, utan andra åtgärder kan räcka. Vi har inte kunskap om vilka typer av S. aureus som cirkulerar bland svenska kor idag jämfört med för 15 år sedan. Vi vet inte heller något om förändringar över tid av de stammar som förekommer. I det här projektet helgenomsekvenseras 180 S. aureus som isolerats från svenska kor med juverinflammation. Genom att fastställa stamtypen för varje isolat kan vi studera vilka stammar som finns idag och jämföra detta med hur det såg ut för 15 år sedan.

Sidan granskades senast : 2021-01-02