Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2021 - 2025

Djurslag

Get

Får

Ren

Nötkreatur

Medlemmar

Karin Artursson

Stefan Widgren

Ulrika Nordling

Idisslare i en flexibel livsmedelskedja – djurhälsa och livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv

Foto: Karin Alvåsen

Det här doktorandprojektet kommer att ingå som ett av flera projekt inom livsmedelskonsortiet SustAinimal. Det övergripande målet är en säkrad livsmedelsförsörjning genom friska idisslare. SVA är en nationell beredskapsmyndighet och fokus kommer därför att vara livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv. Livsmedelsproduktionen i Sverige behöver fungera även när förändringar sker. Ändrade klimat- och väderförhållanden, kriser och förändrad jordbrukspolitik kan göra att vi behöver flexibla lösningar för att kunna fortsätta producera säkra och högkvalitativa livsmedel på ett effektivt och miljövänligt sätt. Sverige är ett långt land, så både förändringar och åtgärder kan se olika ut i olika delar av landet. Vi kan behöva ställa om vår livsmedelsproduktion till nya system, nya arter och nya produkter. För att det här ska kunna fungera behöver djuren vara friska och hållbara med liten negativ påverkan på miljö och klimat och positiv inverkan på biologisk mångfald. Vi kan inte riskera att förändringar i livsmedelsproduktionen leder till försämringar i smittskydd, djurvälfärd och antibiotikaresistens.  Vi ämnar kartlägga hur livsmedelsproduktion med idisslande djur ser ut idag och hur den kan förändras i olika scenarier, nationellt och regionalt. Genom modelleringar och riskanalyser kommer vi att kartlägga hur olika situationer kan påverka djurhälsa och smittspridning och vilka åtgärder som kan behövas. Vidare kommer vi att få ta reda på mer om hur djurägare ställer sig inför omställningar av livsmedelsproduktion.

Projektet drivs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan SVA och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, samt flera partners inom det Formasfinansierade livsmedelskonsortiet SustAinimal.

SustAinimal (www.sustainimal.se) är en centrumbildning mellan universitet, forskningsinstitut och intressenter från hela livsmedelssystemet i Sverige som med ett ämnesöverskridande angreppssätt och ett tvärvetenskapligt synsätt ska öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll för framtidens mat. SustAinimal väger in miljö, sociala och ekonomiska aspekter och går dit forskningen leder. SustAinimal ser att förändring, utveckling och innovation är nödvändig för att klara den samhällsomställning som krävs för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, samt en framtida resilient och hållbar livsmedelsproduktion. Målsättningen är att ge samhället möjlighet att fatta väl underbyggda, medvetna och självständiga beslut för att producera och konsumera ansvarsfullt.

Alla doktorander inom SustAinimal förväntas att aktivt delta i ’SustAinimal Academy’. SustAinimal Academy är en mötesplats för unga forskare inom SustAinimal som kommer att ha egen sommarskola, kurser och aktiviteter.

Ulrika Nordling är en av fem doktorander inom SustAinimal. Hennes handledare är Ylva Persson och Stefan Widgren på SVA och Susanna Sternberg Lewerin och Karin Alvåsen på SLU. Karin Artursson representerar SVA i SustAinimals styrgrupp.

Sidan granskades senast : 2021-11-08